VAŽNA OBAVIJEST O OSOBNIM ISKAZNICAMA

VAŽNA OBAVIJEST O OSOBNIM ISKAZNICAMA Važece osobne iskaznice koje su izdane prije 01. sijecnja 2003. godine, od dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji ne mogu se koristiti kao putne isprave za prelazak državne granice.

VAŽNA OBAVIJEST O OSOBNIM ISKAZNICAMA Važece osobne iskaznice koje su izdane prije 01. sijecnja 2003. godine, od dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji ne mogu se koristiti kao putne isprave za prelazak državne granice. Osobe koje nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji namjeravaju s osobnom iskaznicom prelaziti državne granice država koje to dozvoljavaju, a posjeduju važecu osobnu iskaznicu izdanu prije 01. sijecnja 2003. godine, dužne su ishoditi novu osobnu iskaznicu izdanu na temelju odredaba važeceg zakona koji ureduje izgled, sadržaj i postupak izdavanja osobnih iskaznica.

Priopćenja