svecano urucenje odlicja Red Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske pateru Dragi Rogini

Predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesic odlikovao je misionara Hrvatske katolicke misije u Liegeu, patera Dragu Roginu, Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske. Veleposlanica Ljerka Alajbeg, u svojstvu posebne izaslanice predsjednika RH Stjepana Mesica , u subotu, 12. svibnja 2007. svecano je urucila odlicje Red Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske pateru Dragi Rogini, misionaru Hrvatske katolicke misije u Liegeu, za njegov dugogodišnji rad na podrucju promicanja moralnih i društvenih vrednota. Predsjednik Stjepan Mesic je prigodom svog posjeta Kraljevini Belgiji, 5. prosinca 2006. posjetio najstariju belgijsku hrvatsku zajednicu u Liegeu, gdje je imao priliku upoznati se s ulogom i radom Hrvatske katolicke misije, patera Drage Rogine i triju hrvatskih casnih sestara, kojima je Predsjednik uputio posebna pisma zahvale.

Predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesic odlikovao je misionara Hrvatske katolicke misije u Liegeu, patera Dragu Roginu, Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske. Veleposlanica Ljerka Alajbeg, u svojstvu posebne izaslanice predsjednika RH Stjepana Mesica , u subotu, 12. svibnja 2007. svecano je urucila odlicje Red Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske pateru Dragi Rogini, misionaru Hrvatske katolicke misije u Liegeu, za njegov dugogodišnji rad na podrucju promicanja moralnih i društvenih vrednota. Predsjednik Stjepan Mesic je prigodom svog posjeta Kraljevini Belgiji, 5. prosinca 2006. posjetio najstariju belgijsku hrvatsku zajednicu u Liegeu, gdje je imao priliku upoznati se s ulogom i radom Hrvatske katolicke misije, patera Drage Rogine i triju hrvatskih casnih sestara, kojima je Predsjednik uputio posebna pisma zahvale. Pateru Rogini i trima sestrama HKM veleposlanica Alajbeg urucila je zahvalnice Veleposlanstva RH u Bruxellesu za njihov neprocjenjiv doprinos i rad na ocuvanju hrvatskog jezika, kulturne tradicije i hrvatskoga bica u Kraljevini Belgiji te za njegovanje prijateljskih veza izmedu hrvatskih i belgijskih gradana. Urucujuci odlicja, veleposlanica Alajbeg je izmedu ostaloga zahvalila i svim Hrvatima i našim belgijskim prijateljima, istaknuvši: "Hrvatska katolicka misija u Liegeu tijekom posljednjih 35 godina radila je na promicanju najplemenitijih ideja i interesa koji su zbližavali hrvatsku i belgijsku zajednicu i zajednicki pomagali hrvatski narod tijekom domovinskoga rata, kad mu je bilo najteže.". Istom su se prigodom, pred mnogobrojnim Hrvatima i njihovim belgijskim prijateljima, na svecan, dostojanstven i dirljiv nacin od patera i triju casnih sestara oprostili Hrvati Liegea. Programom, što su ga sami pripremili, pateru Rogini i casnim sestrama HKM darovali su najljepši dokaz da su usvojili sve ono cemu su ih poucavali: hrvatski jezik, pjesme, narodne plesove, svirku i iznad svega ljubav prema domovini Hrvatskoj, prema domovini koja ih je primila – Belgiji i prema bližnjemu.

Priopćenja