PROMJENE U CARINSKOM SUSTAVU VEZANE ZA PRISTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE U EU (01. SRPNJA 2013. GODINE)

PROMJENE U CARINSKOM SUSTAVU VEZANE ZA PRISTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE U EU (01. SRPNJA 2013. GODINE)

PROMJENE U CARINSKOM SUSTAVU VEZANE ZA PRISTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE U EU (01. SRPNJA 2013. GODINE) Danom pristupanja Republika Hrvatska postaje dio carinske unije te se stoga kretanje roba izmedu drugih zemalja clanica i Republike Hrvatske smatra prometom unutar EU što znaci da se taj promet odvija bez primjene carinskih postupaka i mjera carinskog nadzora odnosno da se više uopce nece provoditi nikakve carinske procedure nad domacom robom koja se upucuje ili dolazi po bilo kojoj osnovi iz država clanica. Ovo vrijedi i za robe koje domace osobe unose u Republiku Hrvatsku kad se vracaju/useljavaju iz ostalih 27 zemalja clanica. Diplomatska i konzularna predstavništva Republike Hrvatske u zemljama clanicama EU od dana pristupa nece izdavati potvrde u vezi preseljenja hrvatskih državljana jer se preseljenje predmeta više ne smatra uvozom (jer se radi o tzv. robi Zajednice), niti ce postojati carinske formalnosti. Pri doseljenju hrvatskih državljana iz trecih zemalja i nadalje ce biti potrebno izdavati potvrde kao i do sada. Ono što je najvažnije je da doseljenicka olakšica u cijelosti ostaje neizmjenjena u odnosu na dosadašnju regulativu. Podrucje oslobodenja od placanja uvoznih davanja biti ce uredeno sukladno Uredbi Vijeca EU broj 1186/2009 od 16.11.2009. godine, koja je objavljena na službenoj web stranici Carinske uprave www.carina.hr u dijelu Propisi/Propisi EU.

Priopćenja