Privremeno ogranicenje rada Veleposlanstva produženo do 3. svibnja 2020.

Zbog izvanredne situacije u borbi protiv širenja epidemije korona virusne bolesti COVID-19 te slijedom odluke Nacionalnog vijeca sigurnosti KraljevineBelgije o produžetku pojacanih mjera zaštite kojima su propisana ogranicenja kretanja stanovništvana teritoriju Belgije, Veleposlanstvo Republike Hrvatske privremeno ce do ukljucivo 3. svibnja 2020. raditi u ogranicenom opsegu. Konzularni rad Veleposlanstva bit ce ogranicen samo na najžurnije slucajeve i iskljucivo prema prethodnom telefonskom dogovoru. Telefonski broj dežurstva ukljucujuci za žurne konzularne slucajeve je +32 2 627 02 10. Žurne konzularne ili druge upite moguce je takoder uputiti putem elektronicke pošte na adresu Veleposlanstva crobrux@mvep.hr Veleposlanstvo ce za druge žurne aktivnosti provoditi telefonska dežurstva putem uobicajenog telefonskog broja dežurstva.

Priopćenja