Otvaranje ureda HOK-a u Bruxellesu

Hrvatska obrtnicka komora otvorit ce 30. svibnja svoj ured u Bruxellesu.

Hrvatska obrtnicka komora otvorit ce 30. svibnja svoj ured u Bruxellesu. Kljucni cilj ovog prvog medunarodnog ureda je otvoriti hrvatskim obrtnicima i malim poduzetnicima nove poslovne mogucnosti na tržištu Europske unije i povezati ih s kljucnim akterima europske politike i gospodarstva.

Priopćenja