o otvorenju izložbe Igora Eškinje u Luxembourgu

U subotu, 31. sijecnja 2009. u galeriji suvremene umjetnosti u Luxembourgu, Casino Luxembourg (Forum d'art contemporain), otvorena je samostalna izložba „Project for unsuccessful gathering“, rijeckog umjetnika Igora Eškinje.

U subotu, 31. sijecnja 2009. u galeriji suvremene umjetnosti u Luxembourgu, Casino Luxembourg (Forum d'art contemporain), otvorena je samostalna izložba „Project for unsuccessful gathering“, rijeckog umjetnika Igora Eškinje. Izložbu je otvorio direktor galerije, Jo Kox, a Anne Kayser, kustos izložbe, pojasnila je koncept brojnoj nazocnoj publici, rekavši da se radi o instalacijama posebno koncipiranima za ovu izložbu, u kojima umjetnik ispituje ideju javnog susreta. Kao što sam naziv izložbe sugerira, sve cetiri instalacije negiraju mogucnost kolektivne interakcije. Izložba je otvorena u nazocnosti umjetnika, uz potporu MK RH, MVPEI RH, te VRH-a u Bruxellesu. Iz VRH-a je izložbi nazocila Martina Borovac. Akademski slikar Igor Eškinja spada u red mladih umjetnika koji iza sebe vec imaju razvijenu profesionalnu karijeru. Dobitnik je više nagrada na izložbama te na natjecajima, od kojih izdvajamo drugu nagradu na nacionalnom natjecaju Muzeja suvremene umjetnosti u Zagrebu, te medunarodno priznanje i nagradu Grada Madrida. Igor Eškinja sudjelovao je na prestižnim izložbama, od kojih s posebnim naglaskom valja izdvojiti Bijenale u Pragu, te sudjelovanje u selekciji izložbe Manifesta 07. koja spada medu prestižnije izložbe suvremene umjetnosti u Europi. Njegovi se radovi mogu pronaci u javnim i privatnim kolekcijama diljem Hrvatske i svijeta. Izložba u galeriji Casino Luxembourg ostaje otvorena do 1. ožujka 2009.

Priopćenja