Ministar Stier na sastanku Vijeca za vanjske poslove