JAVNI POZIV

REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA objavljuje JAVNI POZIV za pohadanje tecaja hrvatskoga jezika na Filozofskom fakultetu Sveucilišta u Zagrebu i Splitu za zimski semestar akademske godine 2007./2008.

REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA objavljuje JAVNI POZIV za pohadanje tecaja hrvatskoga jezika na Filozofskom fakultetu Sveucilišta u Zagrebu i Splitu za zimski semestar akademske godine 2007./2008. Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija prema Pravilniku o naknadi za ucenje hrvatskoga jezika u Republici Hrvatskoj za pripadnike hrvatskoga naroda izvan Republike Hrvatske, placa školarinu za polaznike tecaja hrvatskoga jezika koji su hrvatskoga podrijetla s prebivalištem izvan Republike Hrvatske. Kandidati su dužni dostaviti sljedecu dokumentaciju: 1. zamolbu 2. životopis 3. presliku putovnice 4. pisani dokaz o hrvatskom podrijetlu kandidata - domovnica ili rodni list jednog od roditelja ili jednog od predaka do 4. nasljednog reda (cl. 2 Pravilnika), koji je hrvatskog podrijetla Polaznici tecaja dužni su prijaviti privremeni boravak u Ministarstvu unutarnjih poslova RH za vrijeme trajanja tecaja. U tu svrhu polaznici moraju imati policu zdravstvenog osiguranja važecu u Republici Hrvatskoj kao i potvrdu o nekažnjavanju izdanu od države iz koje dolaze. Javni poziv stupa na snagu danom objave na internetskim stranicama Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija (www.mvpei.hr). Prijave za pohadanje tecaja zaprimaju se do 05. rujna 2007. godine. Zamolbe dostavljene izvan navedenog roka nece se razmatrati. Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na sljedecu adresu: Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija RH Uprava za hrvatske manjine, iseljeništvo i useljeništvo Odjel za hrvatsko useljeništvo Petriceva 5/6 10 000 Zagreb ili putem elektronske pošte na adresu: hrvatsko.useljenistvo@mvpei.hr Za dodatne informacije molimo obratite se na telefon: (+385 1) 4896-315

Priopćenja