Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor – objava biracima

Predsjednik Republike Hrvatske je dana 20. svibnja 2020. donio Odluku o raspisivanju izbora za zastupnike u Hrvatski sabor (u daljnjem tekstu: izbori). Odluka stupa na snagu 2. lipnja 2020. i objavljena je u „Narodnim novinama“, broj 62/20. Izbori na birackim mjestima u Republici Hrvatskoj održat ce se u nedjelju 5. srpnja 2020. Izbori na birackim mjestima u sjedištima diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Hrvatske u inozemstvu održat ce se u subotu 4. srpnja 2020. i u nedjelju 5. srpnja 2020. Obavještavaju se biraci da mogu izvršiti pregled, dopunu i ispravak podataka upisanih u registar biraca te podnijeti zahtjev za privremeni upis u registar biraca izvan mjesta prebivališta, izdavanje potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta, prethodnu registraciju i aktivnu registraciju. Biraci mogu pregledati svoje podatke upisane u registar biraca na mrežnoj stranici Ministarstva uprave: https://biraci.gov.hr/RegistarBiraca/ . Biraci mogu sve potrebne obavijesti pronaci i obrasce zahtjeva za prethodnu i aktivnu registraciju preuzeti na mrežnoj stranici Ministarstva uprave: https://uprava.gov.hr/vijesti/izbori-za-zastupnike-u-hrvatski-sabor-2020/16317 Nadležna upravna tijela županija odnosno Grada Zagreba koja vode registar biraca objavit ce vrijeme, mjesto i nacin rada radi podnošenja zahtjeva za upis, dopunu ili ispravak podataka upisanih u registar biraca te radi zaprimanja zahtjeva za privremeni upis u registar biraca izvan mjesta prebivališta, prethodnu registraciju, aktivnu registraciju i izdavanje potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta. Zahtjevi se mogu predati neposredno u nadležnom upravnom tijelu, elektronickim putem na objavljenu e-mail adresu nadležnog upravnog tijela ili putem sustava e-Gradani. Rok za podnošenje zahtjeva istjece u srijedu, 24. lipnja 2020. u 24:00 sata. Pozivaju se biraci, pripadnici nacionalnih manjina, koji ce navršiti 18 godina do dana održavanja izbora da se izjasne o svojoj nacionalnoj pripadnosti pred nadležnim upravnim tijelom županije odnosno Grada Zagreba koje vodi registar biraca. Podsjecamo birace da se na dan izbora ne mogu izjašnjavati o svojoj nacionalnoj pripadnosti osim onih koji nisu upisani u registar biraca. I. BIRACI KOJI IMAJU PREBIVALIšTE U REPUBLICI HRVATSKOJ 1. Biraci koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a na dan održavanja izbora ne ce biti u mjestu svog prebivališta, mogu zatražiti: a) PRIVREMENI UPIS - ako žele glasovati u Republici Hrvatskoj izvan mjesta svog prebivališta. Biraci se privremeno upisuju u registar biraca za mjesto gdje ce se zateci na dan održavanja izbora. Zahtjev za privremeni upis u registar biraca izvan mjesta prebivališta biraci mogu podnijeti nadležnom upravnom tijelu u županiji odnosno Gradu Zagrebu koje vodi registar biraca, neovisno o mjestu upisa u registar biraca. Biraci koji su zatražili privremeni upis izvan mjesta prebivališta glasuju za svoju izbornu jedinicu, a moci ce glasovati samo na birackom mjestu koje ce odrediti nadležno izborno povjerenstvo za privremeno upisane birace. Iznimno, biracu se može na njegov zahtjev omoguciti privremeni upis u registar biraca unutar istoga grada ili opcine, ukoliko ce se na dan izbora za Hrvatski sabor zateci na podrucju drugog naselja unutar istoga grada ili opcine u kojoj ima prebivalište i radi se o istoj izbornoj jedinici, u kojem slucaju, birac glasuje na redovnom birackom mjestu. b) PRETHODNU REGISTRACIJU - ako žele glasovati u inozemstvu. Biraci se prethodno registriraju za državu odnosno konzularno podrucje gdje ce se zateci na dan održavanja izbora u inozemstvu. Zahtjev za prethodnu registraciju biraci mogu podnijeti nadležnoj diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Republike Hrvatske u inozemstvu ili nadležnom upravnom tijelu u županiji odnosno Gradu Zagrebu koje vodi registar biraca. 2. Biraci koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a na dan održavanja izbora ce se zateci izvan mjesta svog prebivališta ili u inozemstvu mogu, iznimno, zatražiti potvrdu za glasovanje izvan mjesta prebivališta s naznakom mjesta boravka u Republici Hrvatskoj odnosno države i konzularnog podrucja na kojem ce se zateci na dan izbora, temeljem koje ce moci glasovati: -na birackom mjestu naznacenom na potvrdi ili -na (bilo kojem) redovnom birackom mjestu unutar svoje izborne jedinice, ukljucujuci redovno biracko mjesto biraca ili -na (bilo kojem) posebnom birackom mjestu izvan svoje izborne jedinice ili -na birackom mjestu odredenom u (bilo kojoj) diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Republike Hrvatske u inozemstvu. Zahtjev za izdavanje potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta biraci podnose nadležnom upravnom tijelu u županiji odnosno Gradu Zagrebu koje vodi registar biraca prema mjestu svog prebivališta. II. BIRACI KOJI NEMAJU PREBIVALIšTE U REPUBLICI HRVATSKOJ Biraci koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj kako bi mogli glasovati u inozemstvu ili u Republici Hrvatskoj moraju biti AKTIVNO REGISTRIRANI. a) Biraci kojima je izdana osobna iskaznica s podatkom o prebivalištu izvan Republike Hrvatske ne moraju podnijeti zahtjev za aktivnu registraciju vec ce se po službenoj dužnosti aktivno registrirati za državu i konzularno podrucje prema adresi prebivališta upisanoj u osobnoj iskaznici. Biraci koji ce se na dan održavanja izbora nalaziti na podrucju druge diplomatske misije ili konzularnog ureda u inozemstvu ili u Republici Hrvatskoj ili imaju prijavljeno prebivalište na adresi razlicitoj od navedene u osobnoj iskaznici s inozemnom adresom, moraju podnijeti ZAHTJEV ZA PROMJENU MJESTA AKTIVNE REGISTRACIJE. Birac koji ne promijeni mjesto aktivne registracije, moci ce glasovati samo u mjestu gdje je vec aktivno registriran po službenoj dužnosti za državu i konzularno podrucje prema inozemnoj adresi navedenoj u osobnoj iskaznici. b) Biraci koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj i nemaju osobnu iskaznicu s podatkom o prebivalištu izvan Republike Hrvatske, moraju podnijeti zahtjev za aktivnu registraciju kako bi mogli glasovati u inozemstvu ili u Republici Hrvatskoj. Zahtjev za aktivnu registraciju biraci mogu podnijeti: najbližoj diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Republike Hrvatske u inozemstvu ili nadležnom upravnom tijelu u županiji odnosno Gradu Zagrebu koje vodi registar biraca, ako ce se na dan održavanja izbora nalaziti u Republici Hrvatskoj. III. e-Gradani Biraci koji imaju vjerodajnice i pristup sustavu e-Gradani mogu podnijeti zahtjev za privremeni upis, prethodnu registraciju i aktivnu registraciju te izmjene istih zahtjeva, putem sustava e-Gradani. IV. IZDAVANJE POTVRDA ZA GLASOVANJE NA DAN ODRŽAVANJA IZBORA Skrece se pozornost biracima koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, da samo biraci koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj i važece osobne iskaznice ulaze u popis biraca i nalazit ce se na izvacima iz popisa biraca koji ce biti dostavljeni na biracka mjesta. Biraci koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a prilikom dolaska na biracko mjesto se utvrdi da nisu upisani u izvatke iz popisa biraca jer primjerice nemaju važecu osobnu iskaznicu, mogu na dan održavanja izbora ostvariti svoje pravo glasovanja s potvrdom za glasovanje koju izdaju nadležna upravna tijela županija odnosno Grada Zagreba prema mjestu prebivališta biraca. Biraci koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a nisu aktivno registrirani, mogu na dan održavanja izbora ostvariti svoje pravo glasovanja potvrdom koju izdaje diplomatska misija ili konzularni ured Republike Hrvatske u inozemstvu. ZAHTJEV ZA AKTIVNU REGISTRACIJU ZAHTJEV ZA PRETHODNU REGISTRACIJU ZAHTJEV ZA ODUSTANAK OD PRETHODNE REGISTRACIJE ZAHTJEV ZA ODUSTANAK OD AKTIVNE REGISTRACIJE ZAHTJEV ZA PROMJENU MJESTA AKTIVNE REGISTRACIJE ZAHTJEV ZA PROMJENU MJESTA PRETHODNE REGISTRACIJE

Stranice