Dan veleposlanika u valonskoj provinciji Hainaut

19. rujna 2006. u valonskoj provinciji Hainaut održan je Dan veleposlanika na kojem je sudjelovala veleposlanica Ljerka Alajbeg.

Navedena provincija, koja je svojedobno bila najbogatija u svijetu, sada želi obnoviti gospodarsku strukturu, te uspostaviti bliže medunarodne odnose. Dan veleposlanika ukljucio je i susrete s visokim politickim i gospodarskim pedstavnicima Regije Valonije i Provincije Hainaut (gradovi Charleroi, Tournai, Mons i La Louviere). botteduhainaut.be

Priopćenja