"Croatia - Discover where Central Europe meets the Mediterranean”

17. travnja 2007. veleposlanica Ljerka Alajbeg na studentskoj konferenciji Katolickog sveucilišta u Leuvenu (The Justus Lipsius Centre for European Studies of the Katholieke Universiteit Leuven) održala je prezentaciju o Hrvatskoj pod nazivom "Croatia - Discover where Central Europe meets the Mediterranean”.

17. travnja 2007. veleposlanica Ljerka Alajbeg na studentskoj konferenciji Katolickog sveucilišta u Leuvenu (The Justus Lipsius Centre for European Studies of the Katholieke Universiteit Leuven) održala je prezentaciju o Hrvatskoj pod nazivom "Croatia - Discover where Central Europe meets the Mediterranean”. Ovu studentsku konferenciju VRH u Bruxellesu organiziralo je u suradnji s Katolickim sveucilištem, da bi se leuvenskim studentima na interdisciplinaran nacin produbilo znanje o Hrvatskoj kao srednjoeuropskoj i mediteranskoj zemlji, te da bi ih se upoznalo s politickim, gospodarskim i kulturnim profilom sljedece clanice EU. Na prezentacijsku konferenciju „Croatia - Discover where Central Europe meets the Mediterranean“ odazvao se najveci broj studenata u sklopu ovogodišnjih predavanja „The Idea of Europe“. Na konferenciji su, osim MAES studenata, sudjelovali i direktor MAES programa profesor Theo D'haen, hrvatski pocasni konzul Lino Verbeeke, predstavnici hrvatskih medija u Kraljevini Belgiji, te ostali leuvenski studenti. Za odredeni broj studenata ova prezentacija bila je prvi susret s Hrvatskom, a ostale je pobliže upoznala s poviješcu, kulturom i gospodarstvom RH, kao i s procesom pregovora, te naporima koje Hrvatska ulaže da bi se prilagodila zahtjevima EU.

Priopćenja