Boravak hrvatskih državljana u državama clanicama EU nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji

Boravak hrvatskih državljana u državama clanicama EU nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji

Boravak hrvatskih državljana u državama clanicama EU nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji Pojašnjenje odnosno uputa o uvjetima koje ce hrvatski državljani trebati ispuniti za boravak dulji od tri mjeseca kao i pitanje zapošljavanja hrvatskih državljana u državama clanicama EU nakon što Republika Hrvatske postane punopravna clanica. Slijedom navedenog, daje se sljedece pojašnjenje: Pravni instrument koji na razini EU regulira ovo pitanje je Direktiva 2004/38/EZ Europskog parlamenta i Vijeca od 29. travnja 2004. o pravu gradana Unije i clanova njihovih obitelji na slobodno kretanje i boravište na podrucju države clanice, kojom se izmjenjuje Uredba (EEZ) br. 1612/68 i stavljaju izvan snage direktive 64/221/EEZ, 68/360/EEZ, 72/194/EEZ, 73/148/EEZ, 75/34/EEZ, 75/35/EEZ, 90/364/EEZ, 90/365/EEZ i 93/96/EEZ (Službeni list Europske unije, broj 158, od 30.04.2004.) U skladu s odredbom clanka 8. navedene Direktive, a nakon pristupanja Republike Hrvatske EU, hrvatski ce državljani koji borave dulje od tri mjeseca na podrucju druge države clanice, trebati prijaviti svoj boravak nadležnim tijelima. Nadalje, prema odredbi clanka 7. Direktive 2004/38/EZ hrvatski ce državljanin imati pravo boravka duljeg od tri mjeseca ako: a) je radnik ili samozaposlena osoba, b) ima dostatna sredstva za uzdržavanje za sebe i clanove svoje obitelji kako ne bi tijekom boravka na podrucju druge države clanice postao teret za sustav socijalne skrbi te ako ima zdravstveno osiguranje, c) ako pohada visoko ucilište ili strukovnu izobrazbu i ima odgovarajuce zdravstveno osiguranje te dokaže da posjeduje dostatna sredstva za uzdržavanje sebe i clanova svoje obitelji, kako ne bi tijekom boravka na podrucju druge države clanice postali teret za sustav socijalne skrbi, d) je clan obitelji koji se pridružuje državljaninu države clanice EU koji ispunjavaju gore navedene uvjete. što se tice mogucnosti zapošljavanja hrvatskih državljana u državama clanicama Europske unije, danom pristupanja Republike Hrvatske EU, dakle od 1. srpnja 2013. godine, državljani Republike Hrvatske smatrat ce se gradanima Europske unije i uživati ista prava kao i državljani ostalih država clanica, ukljucujuci prava koja se odnose na zapošljavanje. Medutim, pojedine države clanice Europske unije mogu privremeno ograniciti pristup svom tržištu rada i to u trajanju od dvije, pet ili sedam godina (model 2+3+2) od dana pristupanja Hrvatske Europskoj uniji. U slucaju takvih privremenih ogranicenja hrvatski ce radnici i dalje moci raditi u tim državama clanicama EU-a uz prethodno dobivanje radne dozvole. Napominjemo kako RH može uvesti mjere reciprociteta za države clanice koje odluce ograniciti pristup svom tržištu rada. Zakljucno, s današnjim datumom, niti jedna država clanica EU nije uvela takva ogranicenja odnosno prijelazna razdoblja za hrvatske državljane. Isticemo, kako je Direktiva 2004/38/EZ inkorporirana u odredbe Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru, što bi znacilo da ce, od dana pristupanja Hrvatske EGP-u, hrvatski državljani moci boraviti u svakoj clanici EGP-a (to su, uz države clanice EU, i Norveška, Island i Lihtenštajn) pod gore navedenim uvjetima.

Priopćenja