Zatvara se Misija OESS-a u Republici Hrvatskoj

Odlukom Stalnog vijeca Organizacije za europsku sigurnost i suradnju (OESS) usvojenom u Becu 21. prosinca na posljednjoj ovogodišnjoj sjednici, zatvara se Misija OESS-a u Republici Hrvatskoj. Za RH ovakva je odluka OESS-a još jedna potvrda postignutih rezultata na putu hrvatskog prikljucenja prema Europskoj uniji i NATO-u.

Odlukom Stalnog vijeca Organizacije za europsku sigurnost i suradnju (OESS) usvojenom u Becu 21. prosinca na posljednjoj ovogodišnjoj sjednici, zatvara se Misija OESS-a u Republici Hrvatskoj. Za RH ovakva je odluka OESS-a još jedna potvrda postignutih rezultata na putu hrvatskog prikljucenja prema Europskoj uniji i NATO-u. U uvodnom dijelu Odluke isticu se pozitivni rezultati ostvareni kroz suradnju Vlade Republike Hrvatske i i Misije tijekom proteklih jedanaest godina na svim podrucjima mandata, a posebno tijekom posljednjih godinu dana u podrucju vladavine prava te ostvarivanja prava manjina zajamcenih ustavnim zakonom o nacionalnim manjinama, odnosno, napretkom postignutim u podrucju povratka i reintegracije izbjeglica te provedbe programa stambenog zbrinjavanja. Za potrebe pracenja sudenja ratnih zlocina koji ce biti prebaceni iz Haaga, Stalno Vijece je, nakon konzultacija s Vladom RH, donijelo odluku o otvaranju manjeg ureda u Zagrebu. Osim pracenja sudenja za ratne zlocine, Ured ce tijekom 2008.godine izvještavati OESS i o provedbi Vladinog programa stambenog zbrinjavanja. Rijec je o uobicajenoj praksi tzv. postupnog izlaska OESS-a iz zemalja u kojima je postojala jaka terenska nazocnost, pa je slican postupak vec viden npr. u baltickim državama kada su tamo zakljucivane misije OESS-a. Odluka je isto tako i uspjeh samog OESS-a, osobito s obzirom na vrlo ucinkovit mehanizam suradnje koji je u Hrvatskoj uspostavljen kroz tzv. Platformu, cime su ubrzane reforme osobito u podrucju pravosuda te ljudskih i manjinskih prava. Time je Hrvatska dala snažan doprinos djelovanju i jacanju OESS-a kao organizaciji specificne važnosti i znacenja u sadašnjem trenutku medunarodnih odnosa. Ured glasnogovornika

Priopćenja