VUKOVARSKA TRAGEDIJA

U Centru za kulturnu dekontaminaciju u Beogradu, u organizaciji Veleposlanstva i Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji održana je promocija knjige VUKOVARSKA TRAGEDIJA 1991: U MREŽI PROPAGANDNIH LAŽI I ORUŽANE MOCI JNA. Knjigu je priredila i uredila Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji. Knjiga je nastala kao rezultat kontinuiranog napora Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji u težnji za dokumentiranjem stvarnih uzroka raspada Jugoslavije. Materijali i dokumentacija prikupljena u ovoj knjizi doprinose boljem razumijevanju politickog i društvenog konteksta koji je prethodio ratu. Zbog toga ovo izdanje pripada u jedan od nezaobilaznih izvora za sve one istraživace koji se bave aktualnom poviješcu regije.

U Centru za kulturnu dekontaminaciju u Beogradu, u organizaciji Veleposlanstva i Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji održana je promocija knjige VUKOVARSKA TRAGEDIJA 1991: U MREŽI PROPAGANDNIH LAŽI I ORUŽANE MOCI JNA. Knjigu je priredila i uredila Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji. Knjiga je nastala kao rezultat kontinuiranog napora Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji u težnji za dokumentiranjem stvarnih uzroka raspada Jugoslavije. Materijali i dokumentacija prikupljena u ovoj knjizi doprinose boljem razumijevanju politickog i društvenog konteksta koji je prethodio ratu. Zbog toga ovo izdanje pripada u jedan od nezaobilaznih izvora za sve one istraživace koji se bave aktualnom poviješcu regije. O knjizi i agresiji velikosrpske politike govorili su Sonja Biserko, autorica knjige, novinari tjednika VREME: Dejan Anastasijevic i Tanja Tagirov te Dragoljub Todorovic, odvjetnik. Sonja Biserko je rekla kako je Vukovar neispricana prica premda je u Vukovaru pocinjen najstrašniji zlocin o kojem se uopce ne govori u Srbiji, a kada se govori, govori se samo o srpskim žrtvama, sve to izvuceno iz konteksta rata dok se mladima serviraju gotove price i na taj nacin se kroji povijest. Smatra da je to krajnje opasno i da o Vukovaru treba govoriti, da Vukovar mora postati mjesto sjecanja, a ne samo obilježavanje pada grada. Veleposlanik Željko Kuprešak se zahvalio gdi Biserko na velikom trudu u radu na prikupljanju i objavljivanju tekstova i transkripata iz kojih je vidljiva politika koju je tada vodila Srbija i koncepcija napada na Vukovar. Smatra da je važno promovirati ovu knjigu baš u Beogradu prvenstveno zbog mladih ljudi koji ne znaju što se zaista dogadalo. Razgovori o tema kao što je Vukovar potrebni su i pretpostavka su rješavanja otvorenih pitanja kao preduvjet dobrih odnosa.

Priopćenja