Savjet VRH za Hrvate izvan RH

Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske objavio je poziv zajednicama Hrvata za predlaganje predstavnika za clanove Savjeta Vlade RH za Hrvate izvan Republike Hrvatske kao savjetodavnog tijela za stvaranje politike, aktivnosti i programa u odnosu na Hrvate izvan Republike Hrvatske. P O Z I V ZAJEDNICAMA HRVATA ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA ZA CLANOVE SAVJETA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE Sukladno clanku 17. Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske (NN: 124/11, 16/12), Vlada Republike Hrvatske ce osnovati Savjet za Hrvate izvan Republike Hrvatske (dalje u tekstu: Savjet) kao savjetodavno tijelo Vlade koje joj pruža pomoc u stvaranju i provedbi politike, aktivnosti i programa u odnosu na Hrvate izvan Republike Hrvatske. Vlada Republike Hrvatske imenuje clanove Savjeta, predstavnike Hrvata izvan Republike Hrvatske na mandat od 4 godine, na prijedlog Hrvatskih zajednica iz država iz kojih dolaze. Sukladno cl. 18 i 19. navedenog Zakona, zajednice Hrvata svoje predstavnike u Savjet predlažu iz redova najznacajnijih i najbrojnijih udruga, organizacija, institucija ili drugih oblika organiziranja, osoba koje su uvažene u sredinama u kojima žive, angažirane na ocuvanju i jacanju hrvatskog identiteta svojih zajednica i na unapredenju odnosa sa svojom domovinom. Uz prijedlog predstavnika za Savjet, zajednice Hrvata podnose i pismeno obrazloženje kandidature kao i životopis predloženog predstavnika. Zajednice Hrvata svoje prijedloge, prema priloženoj tablici, dostavljaju nadležnom Veleposlanstvu Republike Hrvatske, zakljucno s 10. studenim 2012. godine. Odredeno je da hrvatska manjinska zajednica u Republici Srbiji predloži tri (3) predstavnika. Detaljnije informacije dostupne su na web stranici Ministarstva vanjskih i europskih poslova, podstranici Državnog ureda za Hrvate izvan RH: www. mvep.hr/hmiu/.Priopćenja