PRETHODNA REGISTRACIJA

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Beogradu na temelju cl. 17 stavak 2. Zakona o propisima biraca (Narodne novine 19/07) daje OBJAVU O PRETHODNOJ REGISTARCIJI BIRACA Pozivaju se na prethodnu registraciju prema mjestu prebivališta odnosno konzularnom podrucju u Veleposlanstvo Republike Hrvatske, konzularni odjel : - biraci koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a trajno borave u inozemstvu; - biraci koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a promijenili su državu prebivališta u inozemstvu; - biraci koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a promijenili su mjesto prebivališta unutar države (npr. došli iz Niša u Beograd); - biraci koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a nisu upisani u popis biraca, kako bi mogli glasovati na izborima za predsjednika Republike Hrvatske. Izbori ce se održati u nedjelju, 27. prosinca 2009, a drugi krug izbora, ukoliko to bude potrebno, održat ce se 10. sijecnja 2010. godine. Prethodnu registraciju biraca za glasovanje u inozemstvu biraci mogu obaviti u Veleposlanstvu Republike Hrvatske, konzularni odjel u Beogradu ovisno o konzularnom podrucju na kojem imaju prebivalište ili boravište u inozemstvu najkasnije do 12. prosinca 2009. godine do 24,00 sati. U istom roku biraci mogu odustati ili promijeniti prethodnu registraciju. Zahtjev za prethodnu registraciju biraca podnosi se osobno pisanim putem ili usmeno na zapisnik u Veleposlanstvu Republike Hrvatske, Konzularni odjel u Beogradu, Sime Lozanica 11, u uredovno vrijeme sa strankama (ponedjeljak, utorak, srijeda i cetvrtak od 9,00 do 13,00 sati) . Biraci bez prebivališta u Republici Hrvatskoj koji ce se na dan izbora zateci u Republici Hrvatskoj trebaju se prethodno registrirati pri nadležnom tijelu u Republici Hrvatskoj koje vodi popis biraca prema mjestu njihovog boravka u Republici Hrvatskoj. Pregled popisa biraca s prebivalištem u Republici Hrvatskoj dostupan je na internetskim stranicama Ministarstva uprave www.uprava.hr, a za birace bez prebivališta u Republici Hrvatskoj i s prebivalištem u Gradu Zagrebu u Središnjoj evidenciji popisa biraca i biraca upisanih u popis biraca Grada Zagreba putem www.zagreb.hr. Za dodatne informacije obratite se Veleposlanstvu Republike Hrvatske, konzularnom odjelu . Veleposlanstvo Republike Hrvatske

___________________________________ Ime i prezime podnositelja zahtjeva ___________________________________ Adresa podnositelja zahtjeva VELEPOSLANSTVO REPUBLIKE HRVATSKE U BEOGRADU Konzularni odjel Sime Lozanica 11 11 000 BEOGRAD PREDMET: Zahtjev za prethodnu registraciju biraca za glasovanje u inozemstvu Molim da me se prethodno registrira za glasovanje u inozemstvu sukladno clanku 17. Zakona o popisima biraca, te dajem sljedece podatke: 1. PREZIME I IME: _________________________________________ 2. NACIONALNOST: _______________________________________ 3. MATICNI BROJ GRA?ANA: ______________________________ 4. SPOL: M Ž 5. DATUM RO?ENJA: _____________________________ 6. PREBIVALIšTE (ulica, kucni broj i podbroj, naselje): ___________________________________________________________ 7. Registracija se odnosi i na ponavljanje izbora DA NE Izjavljujem da na dan izbora želim glasovati u REPUBLICI SRBIJI, KONZULARNOM PODRUCJU VELEPOSLANSTVA U BEOGRADU U __________________________ (mjesto i datum) vlastorucni potpis Ime i prezime stranke _______________________ Adresa _______________________ Datum VELEPOSLANSTVO REPUBLIKE HRVATSKE U BEOGRADU Konzularni odjel Sime Lozanica 11 11 000 BEOGRAD PREDMET: Zahtjev za odustanak / promjenu prethodne registraciju biraca za glasovanje u inozemstvu Molim da se u popisu biraca provede moj odustanak/promjena od prethodne registracije za glasovanje u inozemstvu sukladno clanku 18. Zakona o popisima biraca. Prethodno sam registriran za glasovanje u __________________________________ 1. PREZIME I IME: _________________________________________ 2. NACIONALNOST: _______________________________________ 3. MATICNI BROJ GRA?ANA: ______________________________ 4. SPOL: _______ 5. DATUM RO?ENJA: _____________________________ 6. PREBIVALIšTE (ulica, kucni broj i podbroj, naselje): ___________________________________________________________ ________________________ vlastorucni potpis Službena zabilješka ! Provjerom utvrdeno da je birac upisan u popis biraca u Uredu državne uprave____________________, za mjesto _________________, pod red. br. ________, izborna jedinica ____________. U _______________ Službena osoba_______________________

Priopćenja