Dan otvorenih vrata u Veleposlanstvu RH u Beogradu

Kao jedna od niza manifestacija kojima se tijekom ovog mjeseca u više gradova Srbije obilježava „Mjesec Europe u Srbiji 2016“, 25. svibnja 2016. u Veleposlanstvu RH održan je „Dan otvorenih vrata“. U okviru navedenog, veleposlanik Gordan Markotic održao je predavanje studentima i postdiplomantima Pravnog fakulteta, Fakulteta politickih znanosti, Fakulteta sigurnosti, Ekonomskog i Filološkog fakulteta Sveucilišta u Beogradu na temu „Iskustva RH u prvim godinama clanstva u EU“. U okviru navedenog predavanja veleposlanik Markotic studentima je predstavio hrvatska iskustva, s posebnim naglaskom na koncept i tijek pregovarackog procesa izmedu RH i EU, kao i izazove i prednosti prvih godina punopravnog clanstva RH u EU. Posebice ukazavši na važnost reformi kao dijela pregovarackog procesa, veleposlanik Markotic takoder je ukazao na spremnost RH za nastavkom prenošenja iskustava iz eurointegracijskog procesa.

Priopćenja