5.sastanak Hrvatskog poslovnog kluba

U srijedu 27. rujna o.g. u prepunoj dvorani beogradskog hotela Hyatt Regency održan je 5. sastanak Hrvatskog poslovnog kluba. Gosti predavaci bili su: Radovan Jelašic, guverner narodne banke Srbije (NBS) i Milko štimac, predsjednik Komisije za vrijednosne paprire, dok je pokrovitelj dogadanja bila FIMA Grupa d.d. iz Varaždina i Fima International d.o.o. iz Beograda. Skupu je nazocilo više od 100 sudionika.

U srijedu 27. rujna o.g. u prepunoj dvorani beogradskog hotela Hyatt Regency održan je 5. sastanak Hrvatskog poslovnog kluba. Gosti predavaci bili su: Radovan Jelašic, guverner narodne banke Srbije (NBS) i Milko štimac, predsjednik Komisije za vrijednosne paprire, dok je pokrovitelj dogadanja bila FIMA Grupa d.d. iz Varaždina i Fima International d.o.o. iz Beograda. Skupu je nazocilo više od 100 sudionika. Predstavljajuci osnovne makroekonomske rezultate, te posebice postignuca na podrucju monetarne politike i sektoru bankarstva, guverner NBS, Radovan Jelašic je pojasnio važnost i ulogu osiguravajucih društava i mirovinskih fondova kao novih cimbenika na tržištu kapitala Srbije. Milko štimac, je medu ostalim istaknuo kako vrijednosni papiri u ukupnom tržištu kapitala sudjeluju tek sa 9% kada se radi o vrijednosti transakcija, no kada je rijec o broju transakcija udio iznosi 51%. Prigodnom prezentacijom Fima Grupe, osnovane 1991. godine, te njezine sestrinske kompanije dat je razvojni prikaz i spektar usluga koje su ponudene ne samo na hrvatskom , vec i na srpskom tržištu BiH.. Pored vlastite brokerske kuce Fima Vrijednosnice, Fima International Beograd, i Fima International Sarajevo, Fima Global invest se medu ostalim bavi i upravljanjem investicijskim fondovima. Grupa koja broji 200 zaposlenih, upravlja imovinom od 2 mlrd. kuna putem društva Fima Valdis.

Priopćenja