Zrinka Kolaković dobitnica nagrade Njemačkog društva za kroatistiku i Veleposlanstva RH za najbolji sveučilišni završni rad

Zrinka Kolaković dobitnica je ovogodišnje nagrade Njemačkog društva za kroatistiku i Veleposlanstva RH u Berlinu za najbolji završni sveučilišni rad nastao na njemačkom sveučilištu koji se odlikuje tematskom poveznicom prema Hrvatskoj.

Gđi Kolaković nagrada je dodijeljena za međunarodni dvojni doktorat znanosti na temu ,,Dvoaspektni glagoli – razlike između (p)opisa u priručnicima i stanja u korpusu s posebnim osvrtom na uporabu izvornih govornika'', a dvojni doktorski studij realiziran je u suradnji sveučilišta u Zagrebu i Regensburgu.

Zbog aktualnih epidemioloških razloga svečana dodjela nagrade, realizirane u suradnji sa Središnjim državnim uredom za Hrvate izvan RH, uslijedit će naknadno.

Prva dodjela nagrada Njemačkog društva za kroatistiku i Veleposlanstva RH u Berlinu održana je 2016. godine, a natječaj se raspisuje svake dvije godine. Osim odavanja javnog priznanja najboljim radovima i njihovim autorima, cilj je organizatora još bolje povezivanje između studenata i mladih znanstvenika s njemačkih sveučilišta koji su zainteresirani za Hrvatsku sa sâmom Hrvatskom.Priopćenja