U Berlinu 31. ožujka 2007. osnovano "Njemačko društvo za kroatistiku"

U Berlinu 31. ožujka 2007. osnovano "Njemacko društvo za kroatistiku" U prostorijama Veleposlanstva Republike Hrvatske u Berlinu održana je u subotu, 31. ožujka 2007., osnivacka skupština "Njemackog društva za kroatistiku" ("Deutsche Gesellschaft für Kroatistik"). Inicijativna grupa njemackih kroatista na osnivackoj je skupštini usvojila statut Društva, izabrala vodstvo i zadužila ga da novoosnovano Društvo registrira kod nadležnog njemackog pravosudnog tijela.

U Berlinu 31. ožujka 2007. osnovano "Njemacko društvo za kroatistiku" U prostorijama Veleposlanstva Republike Hrvatske u Berlinu održana je u subotu, 31. ožujka 2007., osnivacka skupština "Njemackog društva za kroatistiku" ("Deutsche Gesellschaft für Kroatistik"). Inicijativna grupa njemackih kroatista na osnivackoj je skupštini usvojila statut Društva, izabrala vodstvo i zadužila ga da novoosnovano Društvo registrira kod nadležnog njemackog pravosudnog tijela. Za predsjednicu društva izabrana je prof. dr. Elisabeth von Erdmann sa sveucilišta u Bambergu, a za zamjenicu predsjednice dr. Alida Bremer, prevoditeljica iz Münstera. Ciljevi su Društva prema usvojenom statutu – uspostavljanje i razvijanje komunikacije medu njemackim kroatistima, promicanje studiranja i proucavanja hrvatskog jezika, književnosti i kulture te poboljšavanje kvalitete nastave i znanstvenog rada u podrucju hrvatskog jezika, književnosti i kulture na njemackim sveucilištima. Odluka o osnivanju društva donesena je na poticaj Veleposlanstva Republike Hrvatske u SR Njemackoj na drugom Skupu njemackih kroatista održanom u srpnju 2006. u Berlinu.

Priopćenja