Savjeti Ministarstva unutarnjih poslova za postupanje u slučaju isteka valjanosti prometne dozvole tijekom boravka u inozemstvu u kriznoj situaciji

Prema važecim propisima u Republici Hrvatskoj mogu se registrirati samo ona motorna i prikljucna vozila za koja se na tehnickom pregledu utvrdi da su ispravna, a produženje važenja prometne dozvole obavljaju stanice za tehnicki pregled vozila, koje ce produžiti važenje prometne dozvole samo ako je vozilo tehnicki ispravno i ako su placene propisane obveze i priložena prometna dozvola i dokaz o identitetu, a za vozila pravnih osoba i ovlaštenje za produženje važenja prometne dozvole. Nastavno na upite hrvatskih gradana koji su se zatekli s vozilima izvan granica Republike Hrvatske i zbog globalne pandemije širenja koronavirusa nisu se mogli, ili se još uvijek ne mogu vratiti u RH, ili se nalaze u samoizolaciji, a u meduvremenu im istice ili je istakla valjanost prometne dozvole, te im je zbog toga otežan, odnosno onemogucen povratak u Republiku Hrvatsku s takvim vozilom, Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske savjetuje sljedece: Vlasnici vozila koji su se zatekli u ovakvoj situaciji trebaju u državi u kojoj su se zatekli, ukoliko je moguce, obaviti tehnicki pregled vozila i o tome zatražiti izdavanje Zapisnika o tehnickom pregledu iz kojeg mora biti razvidno da je vozilo tehnicki ispravno. Države clanice Europske unije dužne su izdati zapisnik o tehnickom pregledu koji je uskladen s Direktivom 2104/45/EU Europskog parlamenta i Vijeca od 3. travnja 2014. godine o periodicnim tehnickim pregledima motornih vozila i njihovih prikljucnih vozila te stavljanju izvan snage Direktive 2009/40/EZ. Nadalje, potrebno je pribaviti za svoje vozilo policu osiguranja. Nakon povratka u Republiku Hrvatsku, vlasnici vozila mogu otici u bilo koju stanicu za tehnicki pregled vozila te obaviti produljenje valjanosti prometne dozvole, pri cemu se tehnicki pregled nece morati ponovo obavljati u slucaju predocenja originalnog zapisnika o obavljenom tehnickom pregledu vozila u državi clanici Europske unije (iz koje su se vratili u Republiku Hrvatsku). Vlasnicima vozila koji su se zatekli u ovakvoj situaciji takoder se preporucuje da se raspitaju o nacinu postupanja u onim državama kroz koje planiraju putovanje prilikom povratka u Republiku Hrvatsku.

Priopćenja