Predavanje predsjednika Hrvatskog sabora u VRH Berlin

Predavanje predsjednika Hrvatskog sabora u VRH Berlin Predsjednik Hrvatskog sabora Vladimir šeks održat ce u ponedjeljak, 13. ožujka 2006. u 19:00 sati u Veleposlanstvu Republike Hrvatske predavanje za berlinske Hrvate na temu: Aktualna društveno-politicka situacija u Republici Hrvatskoj

Predavanje predsjednika Hrvatskog sabora u VRH Berlin Predsjednik Hrvatskog sabora Vladimir šeks održat ce u ponedjeljak, 13. ožujka 2006. u 19:00 sati u Veleposlanstvu Republike Hrvatske predavanje za berlinske Hrvate na temu: Aktualna društveno-politicka situacija u Republici Hrvatskoj

Priopćenja