Predavanje o hrvatskom mirovinskom i zdravstvenom osiguranju

U organizaciji Veleposlanstva RH u Berlinu i Hrvatske katolicke misije Berlin u petak, 20. travnja 2018. s pocetkom u 19.15 sati u dvorani Hrvatske katolicke misije u Berlinu (Feldstr. 4, 13355 Berlin) održat ce se predavanje strucnjaka iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje o temama iz podrucja hrvatskog mirovinskog sustava, djecjeg doplatka i sustava zdravstvenog osiguranja. Predavanje ce održati strucnjaci za medunarodnu suradnju gda Marija Barjaktaric-Žuti sa suradnicima iz podrucja mirovinskog osiguranja i djecjeg doplatka te gda Sandra Orešic iz podrucja zdravstvenog osiguranja. Predavanje se organizira kao daljnji doprinos pružanju što kvalitetnijih informacija vezano uz teme koje su u komunikaciji s predstavnicima hrvatskih udruga i pripadnicima hrvatske zajednice u Njemackoj identificirane kao relevantne i aktualne.

Priopćenja