Poziv na prethodnu i aktivnu registraciju birača uoči izbora za zastupnike u Hrvatskom saboru

Predsjednik Republike Hrvatske je 20. svibnja 2020. donio Odluku o raspisivanju izbora za zastupnike u Hrvatski sabor. Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Berlinu na temelju clanka 29. stavka 1. i clanka 36 stavka 1. Zakona o registru biraca (NN 144/12, 105/15) daje OBJAVU O PRETHODNOJ I AKTIVNOJ REGISTRACIJI BIRACA Biraci se pozivaju na prethodnu (biraci koji imaju prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj) i aktivnu (biraci koji nemaju prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj) registraciju u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Berlinu i generalnim konzulatima Republike Hrvatske u Münchenu, Stuttgartu, Frankfurtu, Düsseldorfu i Hamburgu, kako bi mogli glasovati na izborima za zastupnike u Hrvatski sabor, koji ce se na birackim mjestima u diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske u inozemstvu održati u subotu, 4. srpnja 2020. i u nedjelju, 5. srpnja 2020. u vremenu od 7,00 do 19,00 sati. Biraci kojima je izdana osobna iskaznica s adresom prebivališta izvan RH bit ce aktivno registrirani po službenoj dužnosti prema adresi u osobnoj iskaznici te ukoliko žele glasovati na podrucju drugog diplomatsko-konzularnog predstavništva ili u RH, moraju podnijeti Zahtjev za promjenu mjesta aktivne registracije (npr. prebivalište u Münchenu, a žele glasovati u Berlinu ili prebivalište u Mostaru, a žele glasovati u Stuttgartu). Zahtjev za registraciju podnosi se popunjavanjem obrasca za registraciju koji se može predati (osobno, poštom ili skrenirano putem e-maila), u Veleposlanstvu RH u Berlinu te generalnim konzulatima RH u Münchenu, Stuttgartu, Frankfurtu, Düsseldorfu i Hamburgu, ovisno o tome na cijem konzularnom podrucju biraci imaju prebivalište ili boravište u inozemstvu i o tome gdje biraci žele glasovati, zakljucno do srijede, 24. lipnja 2020. U istom roku biraci mogu odustati ili promijeniti svoj zahtjev za prethodnu ili aktivnu registraciju. Bez obzira na nacin podnošenja, zahtjev je valjan ako je vlastorucno potpisan i priloži mu se preslika važece hrvatske identifikacijske isprave (putovnice ili osobne iskaznice). Svi biraci mogu zakljucno do srijede, 24. lipnja 2020. provjeriti svoj upis u registar biraca na mrežnoj stranici Ministarstva uprave RH https://biraci.gov.hr/RegistarBiraca/ , u uredima državne uprave u RH, u diplomatskim misijama i konzularnim uredima RH i putem online sustava e-Gradani te zatražiti izmjene eventualnih pogrešnih podataka. Obrazac za registraciju – VRH Berlin Obrazac za registraciju – Generalni konzulat RH u Düsseldorfu Obrazac za registraciju – Generalni konzulat RH u Frankfurtu Obrazac za registraciju – Generalni konzulat RH u Hamburgu Obrazac za registraciju – Generalni konzulat RH u Stuttgartu Obrazac za registraciju – Generalni konzulat RH u Münchenu

Priopćenja