Poziv na prethodnu i aktivnu registraciju birača uoči izbora za predsjednika RH

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Berlinu na temelju clanka 29. stavka 1. i clanka 36 stavka 1. Zakona o registru biraca (NN 144/12, 105/15) daje objavu o prethodnoj i aktivnoj registraciji biraca. Pozivaju se na prethodnu (biraci koji imaju prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj) i aktivnu (biraci koji nemaju prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj) registraciju u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Berlinu i Generalnim konzulatima Republike Hrvatske u Münchenu, Stuttgartu, Frankfurtu, Düsseldorfu i Hamburgu, kako bi mogli glasovati na izborima za Predsjednika Republike Hrvatske koji ce se održati u nedjelju, 22. prosinca 2019. godine u vremenu od 7,00 do 19,00 sati i u diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske u inozemstvu. Biraci kojima je izdana osobna iskaznica s adresom prebivališta izvan RH bit ce aktivno registrirani po službenoj dužnosti prema adresi u osobnoj iskaznici te ukoliko žele glasovati na podrucju drugog diplomatsko-konzularnog predstavništva ili u RH, moraju podnijeti Zahtjev za promjenu mjesta aktivne registracije (npr. prebivalište u Mostaru, a žele glasovati u Berlinu ili prebivalište u Berlinu, a žele glasovati u Münchenu). S obzirom na mogucnost ponavljanja izbora (drugi krug glasovanja), biraci imaju mogucnost kod podnošenja zahtjeva, odluciti odnosi li se zahtjev i za drugi krug glasovanja, koji je predviden za nedjelju, 05. sijecnja 2020. godine u vremenu od 7,00 do 19,00 sati. Zahtjev za registraciju podnosi se popunjavanjem obrasca za registraciju (u privitku objave) koji se može predati (osobno, poštom, putem faksa ili e-maila skenirano), u Veleposlanstvu RH u Berlinu te Generalnim konzulatima RH u Münchenu, Stuttgartu, Frankfurtu, Düsseldorfu i Hamburgu, ovisno o tome na cijem konzularnom podrucju biraci imaju prebivalište ili boravište u inozemstvu i o tome gdje biraci žele glasovati, zakljucno do 11. prosinca 2019. U istom roku biraci mogu odustati ili promijeniti svoj zahtjev za prethodnu ili aktivnu registraciju. Bez obzira na nacin podnošenja, zahtjev je valjan ako je vlastorucno potpisan i priloži mu se preslika važece hrvatske identifikacijske isprave (putovnice ili osobne iskaznice). Svi biraci mogu do zakljucno 11. prosinca 2019. provjeriti svoj upis u registar biraca na mrežnoj stranici Ministarstva uprave RH https://biraci.gov.hr/RegistarBiraca/, u Uredima državne uprave u RH, u diplomatskim misijama i konzularnim uredima RH i putem online sustava e-Gradani te zatražiti izmjene eventualnih pogrešnih podataka. ZAHTJEV ZA REGISTRACIJU BIRACA (PR-AR) ZAHTJEV ZA ODUSTANAK OD AKTIVNE REGISTRACIJE ZAHTJEV ZA ODUSTANAK OD PRETHODNE REGISTRACIJE ZAHTJEV ZA PROMJENU MJESTA AKTIVNE REGISTRACIJE ZAHTJEV ZA PROMJENU MJESTA PRETHODNE REGISTRACIJE

Priopćenja