Odluka o privremenoj zabrani prelaska graničnih prijelaza Republike Hrvatske

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske donio je dana 19. ožujka 2020. godine Odluku o privremenoj zabrani prelaska preko granicnih prijelaza Republike Hrvatske. Navedenom se Odlukom, radi zaštite stanovništva Republike Hrvatske od bolesti COVID-19, privremeno zabranjuje, odnosno ogranicava prelazak osoba preko svih granicnih prijelaza Republike Hrvatske. Hrvatskim državljanima omogucit ce se povratak u Republiku Hrvatsku, odnosno odlazak u zemlju u kojoj rade i borave uz primjenu uputa i mjera Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Povratak u maticne države omogucit ce se gradanima država clanica Europske unije, odnosno državama clanicama schengenskog prostora i država pridruženih schengenskom podrucju kao i clanovima njihovih obitelji, te državljanima trecih zemalja koje su osobe s dugotrajnim boravištem na temelju Direktive Vijeca 200/109/EZ od 25. studenoga 2003. o statusu državljana trecih zemalja s dugotrajnim boravištem i osobama koje imaju pravo boravka temeljem drugih direktiva EU ili nacionalnog prava ili koje imaju nacionalne dugorocne vize. S državljanima Ujedinjene Kraljevine ce se do kraja 2020. postupati na isti nacin kao i s gradanima EU-a. Interes Republike Hrvatske za ulazak u Republiku Hrvatsku osoba iz stavka 3. ove tocke potvrduju celnici ministarstava sukladno propisanom djelokurugu u iznimnim slucajevima. Na te osobe obvezno se primjenjuju upute i mjere Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Izuzeci od ove Odluke odnose se na: • zdravstvene djelatnike, zdravstvene istraživace i suradnike strucnjake za skrb o starijima te osobe koje zahtijevaju hitno medicinsko lijecenje; • prekogranicne radnike; • prijevoznike robe i drugo prometno osoblje u mjeri u kojoj je to potrebno; • diplomate, policijske službenike u obavljaju svojih poslova, službe i timove Civilne zaštite, osoblje medunarodnih organizacija i medunarodno vojno osoblje u obavljanju svojih funkcija; • putnike u tranzitu. Na navedene izuzetke primjenjuju se upute i mjere koje donosi Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Mjera stupa na snagu od 19. ožujka i primjenjuje se 30 dana.

Priopćenja