Natječaj za nagrade Njemačkog društva za kroatistiku i Veleposlanstva RH u Berlinu za najbolje završne sveučilišne radove s tematskom poveznicom prema RH

Na njemačkim sveučilištima studira znatan broj studenata hrvatskog podrijetla, koji za svoje završne radove biraju teme vezane uz hrvatsku kulturu, povijest, jezik ili društvo. Osim njih, njemački i drugi studenti, primjerice na područjima slavistike, kulturologije ili povijesti, prilikom pisanja svojih završnih radova biraju teme povezane s Hrvatskom. Ti radovi nastaju na razini prvostupnika i magistara, ali i kao doktorski radovi i habilitacije. Namjera je Njemačkog društva za kroatistiku i Veleposlanstva RH u Berlinu nagraditi izuzetno kvalitetne završne radove nastale na njemačkim sveučilištima koji se odlikuju tematskom poveznicom prema Hrvatskoj, odnosno temama s područja hrvatske kulture i društva. Prijaviti se mogu radovi koji su dobili ocjene 1,0-2,0 ili su ocijenjeni kao izvrsni radovi (kod disertacija ocijenjene ocjenama summa i magna cum laude). Dodjela nagrada ima dvojaku svrhu: odaje se javno priznanje najboljim radovima i njihovim autorima, ali i omogućuje još bolje povezivanje studenata hrvatskog podrijetla te ostalih studenata i mladih znanstvenika zainteresiranih za Hrvatsku sa sâmom Hrvatskom. Kandidati trebaju do 16. svibnja 2022. dostaviti sljedeće dokumente:
  • kopiju završnog rada,
  • jedan (diplomski rad, magistarski rad) ili dva (doktorski rad, habilitacija) izvještaja o završnom radu (sa sveučilišta na kojem su studirali),
  • ekspoze (1-2 kartice) u kojem su opisani tema i rezultati rada,
  • tabelarni životopis.
Završni rad ne smije biti stariji od dvije godine. Dokumente treba poslati u PDF obliku na adresu: Marijana.Erstic@ffst.hr. Pokrovitelj nagrada je Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske. O prijavama će u lipnju 2022. godine odlučivati povjerenstvo sastavljeno od članova Njemačkog društva za kroatistiku i predstavnika Veleposlanstva RH u Berlinu. Dodjela nagrada održat će se u Veleposlanstvu RH u Berlinu. Prva dodjela nagrada Njemačkog društva za kroatistiku i Veleposlanstva RH u Berlinu održana je 2016. godine, a natječaj se raspisuje svake dvije godine.

Pisane vijesti