Izložba "Histria-Istra-Istrien - arheološki dragulj na Jadranu"

Otvorena izložba "Histria-Istra-Istrien - Arheološki dragulj na Jadranu" Berlin, 18. studenoga 2005. - U Muzeju za pretpovijest i ranu povijest svecano je otvorena jedna od, za Hrvatsku najzacajnijih, izložbi posljednjih godina u Berlinu – "Histria-Istra-Istrien. Arheološki dragulj na Jadranu".

Otvorena izložba "Histria-Istra-Istrien - Arheološki dragulj na Jadranu" Berlin, 18. studenoga 2005. - U Muzeju za pretpovijest i ranu povijest svecano je otvorena jedna od, za Hrvatsku najzacajnijih, izložbi posljednjih godina u Berlinu – "Histria-Istra-Istrien. arheološki dragulj na Jadranu". Projekt je pokrenut krajem 2004. na prijedlog ministra kulture Bože Biškupica uz podršku veleposlanstva RH u Berlinu. Partnerstvo s Arheološkim muzejem Istre iz Pule u ovom projektu prihvatio je državni Muzej za pretpovijest i ranu povijest. Izložbom je prikazan pregled arheoloških razdoblja od paleolitika do ranog srednjeg vijeka na podrucju Istre s naglaskom na osobite vrijednosti koje su dio stvaranja europske civilizacije. Izloženo je 360 eksponata koji su najvecim dijelom dio fundusa Arheološkog muzeja Istre, a ostatak je iz Arheološke zbirke otocja Brijuni i Zavoda za geologiju i paleontologiju kvartara HAZU. Arheološki muzej Istre ima za sobom vec cijeli niz izložbi u europskim centrima, SAD-u i Japanu (Expo). Medutim, berlinska izložba je dosad najsveobuhvatnija i opsegom i koncepcijom najznažnija jer jasno pokazuje znacaj regije Istre za civilizacijski razvoj Mediterana i srednje Europe. Izložbu su na visokoj državnoj razini u prisustvu predsjednika Republike Hrvatske Stjepana Mesica otvorili hrvatski ministar kulture mr. Božo Biškupic i direktor Njemackih državnih muzeja dr. Klaus-Peter Schuster. Ostali govornici bili su Thomas Flierl, berlinski senator za znanost, znanstvena istraživanja i kulturu, prof. dr. Wilfried Menghin, direktor Muzeja za pretpovijest i ranu povijest i Kristina Mihovilic, direktorica Arheološkog muzja Istre. Organizacija samog otvorenja na kojem se okupilo oko 400 uzvanika iz njemacke kulturne sredine i znanstvenih krugova te hrvatske zajednice u Berlinu, bila je vrlo uspješna. Nakon službenog programa uzvanici su zadržali na domijeniku koji je organiziralo Veleposlanstvo RH Berlin.

Priopćenja