Izbori za Predsjednika Republike Hrvatske - objava biračima

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Berlinu na temelju clanka 29. stavka 1. i clanka 36 stavka 1. Zakona o registru biraca (NN 144/12, 105/15) daje OBJAVU O MOGUCNOSTI GLASOVANJA BIRACA KOJI NEMAJU PRIJAVLJENO PREBIVALIšTE U REPUBLICI HRVATSKOJ Izbori za Predsjednika Republike Hrvatske održat ce se u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Berlinu i Generalnim konzulatima Republike Hrvatske u Münchenu, Stuttgartu, Frankfurtu, Düsseldorfu i Hamburgu u nedjelju, 22. prosinca 2019. godine u vremenu od 7,00 do 19,00. Odredbama clanka 57. Zakona o registru biraca (NN 144/12) utvrdeno je kako biraci koji nemaju prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj mogu na dan izbora dokazivati svoje pravo na glasovanje potvrdom za glasovanje koju izdaju diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Hrvatske te na taj nacin ostvariti svoje biracko pravo. Navedena mogucnost glasovanja odnosi se samo i iskljucivo na birace koji NEMAJU prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj. Biraci koji imaju e-osobnu iskaznicu biti ce po službenoj dužnosti registrirani za glasovanje prema adresi u osobnoj iskaznici te glasuju u nadležnim diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Hrvatske. Biraci koji imaju prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj i oni koji imaju e-osobnu iskaznicu s prijavljenim prebivalištem u inozemstvu (npr. neka druga pokrajina u SR Njemackoj ili neka druga država) bili su dužni prethodno se registrirati do 11. prosinca 2019. kako bi svoje biracko pravo mogli ostvariti u željenom diplomatsko-konzularnom predstavništvu. Oni koji su se propustili prethodno registrirati do navedenog dana, svoje biracko pravo mogu ostvariti prema mjestu prebivališta u Republici Hrvatskoj odnosno prema mjestu prebivališta navedenom u osobnoj iskaznici s adresom izvan Republike Hrvatske. U slucaju drugoga kruga izbora (05.01.2020.), biraci ce se moci registrirati od 23.12. 2019. do 25.12.2019. godine, što se ne odnosi na one birace koji su se vec ranije registrirali za drugi krug glasovanja. Zahtjev za registraciju podnosi se popunjavanjem obrasca za registraciju koji se može predati (osobno, poštom, putem faksa ili e-maila skenirano), u Veleposlanstvu RH u Berlinu te Generalnim konzulatima RH u Münchenu, Stuttgartu, Frankfurtu, Düsseldorfu i Hamburgu, ovisno o tome na cijem konzularnom podrucju biraci imaju prebivalište ili boravište u inozemstvu i o tome gdje biraci žele glasovati. U istom roku biraci mogu odustati ili promijeniti svoj zahtjev za prethodnu ili aktivnu registraciju. Bez obzira na nacin podnošenja, zahtjev je valjan ako je vlastorucno potpisan i priloži mu se preslika važece hrvatske identifikacijske isprave (putovnice ili osobne iskaznice). Svoj upis u registar biraca svi biraci mogu provjeriti na internetskim stranicama Ministarstva uprave www.uprava.hr. ZAHTJEV ZA REGISTRACIJU BIRACA (PR-AR) ZAHTJEV ZA PROMJENU MJESTA AKTIVNE REGISTRACIJE ZAHTJEV ZA PROMJENU MJESTA PRETHODNE REGISTRACIJE ZAHTJEV ZA ODUSTANAK OD AKTIVNE REGISTRACIJE ZAHTJEV ZA ODUSTANAK OD PRETHODNE REGISTRACIJE ZAHTJEV ZA PROMJENU MJESTA PRIVREMENOG UPISA IZVAN MJESTA PREBIVALIšTA

Priopćenja