Hrvatski dušobrižnici posjetili Generalni konzulat u Münchenu

Hrvatski dušobrižnici posjetili Generalni konzulat u Münchenu U generalnom konzulatu u Münchenu održan je tradicionalni sastanak sa hrvatskim svecenicima sa podrucja Bavarske koji djeluju u Hrvatskim katolickim misijama i u njemackim župama

Hrvatski dušobrižnici posjetili Generalni konzulat u Münchenu U generalnom konzulatu u Münchenu održan je tradicionalni sastanak sa hrvatskim svecenicima sa podrucja Bavarske koji djeluju u Hrvatskim katolickim misijama i u njemackim župama. Na sastanku se razgovaralo o dosadašnjem i buducem radu te su se razmotrile daljnje mogucnosti kooperacije.

Priopćenja