EU izbori – glasovanje birača bez prebivališta u RH

MOGUCNOST GLASOVANJA BIRACA KOJI NEMAJU PRIJAVLJENO PREBIVALIšTE U REPUBLICI HRVATSKOJ Izbori za clanove u Europski parlament iz Republike Hrvatske održat ce se i u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Berlinu te Generalnim konzulatima Republike Hrvatske u Düsseldorfu, Frankfurtu, Hamburgu, Münchenu i Stuttgartu u nedjelju 26. svibnja 2019. od 7.00 do 19.00 sati. Biraci koji nemaju prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj mogu na dan izbora dokazivati svoje pravo na glasovanje potvrdom za glasovanje koju izdaje Veleposlanstvo, odnosno Generalni konzulati te na taj nacin ostvariti svoje biracko pravo. Navedena mogucnost glasovanja odnosi se samo i iskljucivo na birace koji NEMAJU prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj. Biraci koji nemaju prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj, a imaju e-osobnu iskaznicu s adresom u inozemstvu (izdaju se od 01.07.2015.) automatski su aktivno registrirani po službenoj dužnosti za glasovanje samo u onom veleposlanstvu ili konzularnom uredu cijem konzularnom podrucju njihova adresa pripada. Popis konzularnih podrucja unutar SR Njemacke dostupan je na web stranici Veleposlanstva (de.mvep.hr). Za glasovanje u nekom drugom veleposlanstvu ili konzularnom uredu Republike Hrvatske ti su biraci do 15. svibnja 2019. trebali promijeniti svoju aktivnu registraciju za željeno mjesto glasovanja. Biraci koji imaju prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj bili su dužni prethodno se registrirati do 15. svibnja 2019. kako bi svoje biracko pravo mogli ostvariti u diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske. Oni koji su se propustili prethodno registrirati do navedenog dana svoje biracko pravo mogu ostvariti prema mjestu prebivališta u Republici Hrvatskoj. Svoj upis u registar biraca, tj. svoje biracko mjesto svi biraci mogu provjeriti na web stranici https://biraci.gov.hr/RegistarBiraca.

Priopćenja