Predstavljen Priručnik o europskom antidiskriminacijskom pravu

U Strasbourgu je 21. ožujka 2011. godine, na Medunarodni dan uklanjanja rasne diskriminacije, predstavljen Prirucnik o europskom antidiskriminacijskom pravu. Prirucnik je, kao prvi takav projekt, objavljen u suradnji Europskog suda za ljudska prava i Agencije za temeljna prava Europske unije (FRA). Temelji se na sudskoj praksi dva europska suda – Europskog suda za ljudska prava u Strasbourgu i Europskog suda u Luksemburgu, a trenutno je dostupan na engleskom, francuskom i njemackom jeziku. Uskoro se ocekuju prijevodi na gotovo sve službene jezike EU-a te na hrvatski jezik. Prirucnik je dostupan na internetskim stranicama Agencije za temeljna prava Europske unije (http://fra.europa.eu).

U Strasbourgu je 21. ožujka 2011. godine, na Medunarodni dan uklanjanja rasne diskriminacije, predstavljen Prirucnik o europskom antidiskriminacijskom pravu. Prirucnik je, kao prvi takav projekt, objavljen u suradnji Europskog suda za ljudska prava i Agencije za temeljna prava Europske unije (FRA). Temelji se na sudskoj praksi dva europska suda – Europskog suda za ljudska prava u Strasbourgu i Europskog suda u Luksemburgu, a trenutno je dostupan na engleskom, francuskom i njemackom jeziku. Uskoro se ocekuju prijevodi na gotovo sve službene jezike EU-a te na hrvatski jezik. Prirucnik je dostupan na internetskim stranicama Agencije za temeljna prava Europske unije (http://fra.europa.eu).

Priopćenja