Predsjednik Hrvatskog sabora Leko susreo se s glavnim tajnikom Vijeća Europe Jaglandom

Predsjednik Hrvatskog sabora Josip Leko susreo se, 29. studenog 2013, prigodom posjeta Strasbourgu, s glavnim tajnikom Vijeca Europe Thorbjornom Jaglandom. Na sastanku je raspravljano i o procesu reforme Vijeca Europe, ukljucujuci i osiguranje ucinkovitosti Europskog suda za ljudska prava. Hrvatska je aktivna i cijenjena clanica ove najstarije paneuropske organizacije, i ostaje opredijeljena pružiti punu podršku i nastaviti s konkretnim i aktivnim doprinosom aktivnostima Vijeca Europe, posebice na planu jacanja demokracije, vladavine prava i poštivanja ljudskih prava. Razmijenjena su i mišljenja o aktualnoj situaciji u Bosni i Hercegovini, s posebnim naglaskom na pitanje provedbe presude Europskog suda za ljudska prava u presudi Sejdic i Finci protiv Bosne i Hercegovine, koje predstavlja pitanje od posebnog znacaja i interesa u kontekstu Vijeca Europe. Glavni tajnik Vijeca Europe posebno se zanimao i za aktualnu situaciju glede pitanja provedbe prava na službenu upotrebu manjinskog jezika i pisma u Vukovaru, glede cega je predsjednik Hrvatskog Sabora istaknuo punu opredijeljenost vlasti i institucija Republike Hrvatske za dosljednu provedbu relevantnog zakonodavstva, koje je ujedno uskladeno s preuzetim obvezama Hrvatske na medunarodnom planu.

Priopćenja