Potpredsjednik Vlade i ministar vanjskih poslova i europskih integracija Gordan Jandroković sudjelovao je na 121. sjednici Odbora ministara Vijeća Europe u Istanbulu

Potpredsjednik Vlade i ministar vanjskih poslova i europskih integracija Gordan Jandrokovic sudjelovao je u srijedu, 11. svibnja 2011. godine, u Istanbulu, na 121. sjednici Odbora ministara Vijeca Europe. U svom obracanju ministar Jandrokovic zahvalio je Republici Turskoj na uspješnom predsjedavanju Odborom ministara u proteklom razdoblju, te inicijativama koje su imale za cilj jacanje politicke uloge Vijeca Europe i postizanje njegove dodatne vidljivosti u medunarodnim odnosima. Istaknuo je takoder potporu Republike Hrvatske narednom ukrajinskom predsjedanju te provedbi predstavljenih prioriteta. Ministar je napomenuo kako Republika Hrvatska podupire napore usmjerene na reformiranje Vijeca Europe, ukljucujuci i reformu Europskog suda za ljudska prava, u skladu s izazovima s kojima ce se Europa susretati u narednom desetljecu. Kazao je pritom kako Republika Hrvatska, kao zemlja koja ce se uskoro prikljuciti Europskoj uniji kao njezina 28. clanica, smatra Europsku konvenciju o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda bitnim dokumentom u osiguranju zaštite i primjene ljudskih prava na europskom kontinentu. Pozdravio je usvajanje Konvencije o sprjecavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i obiteljskog nasilja, koja je upravo u Istanbulu otvorena za potpisivanje. Vezano uz situaciju u susjednim zemalja u jugoistocnoj Europi koje se trenutno nalaze u tranzicijskim procesima, ministar je kazao kako Vijece Europe, kao organizacija s dubokim iskustvom u potpori razvoju demokratskih institucija ima znacajnu ulogu u pomoci tim zemljama. U tom smislu politika susjedstva uživa punu potporu Republike Hrvatske. Vrijednim je ocijenio i doprinos skupine uglednika Vijeca Europe u stvaranju uvjeta za harmonicno življenje u pluralistickim europskim društvima. Zakljucno, ministar je porucio kako Republika Hrvatska, koja ce ove godine obilježiti 15. obljetnicu svog clanstva u Vijecu Europe, ostaje predana daljnjem jacanju institucija i vrijednosti ove najstarije paneuropske organizacije.

Potpredsjednik Vlade i ministar vanjskih poslova i europskih integracija Gordan Jandrokovic sudjelovao je u srijedu, 11. svibnja 2011. godine, u Istanbulu, na 121. sjednici Odbora ministara Vijeca Europe. U svom obracanju ministar Jandrokovic zahvalio je Republici Turskoj na uspješnom predsjedavanju Odborom ministara u proteklom razdoblju, te inicijativama koje su imale za cilj jacanje politicke uloge Vijeca Europe i postizanje njegove dodatne vidljivosti u medunarodnim odnosima. Istaknuo je takoder potporu Republike Hrvatske narednom ukrajinskom predsjedanju te provedbi predstavljenih prioriteta. Ministar je napomenuo kako Republika Hrvatska podupire napore usmjerene na reformiranje Vijeca Europe, ukljucujuci i reformu Europskog suda za ljudska prava, u skladu s izazovima s kojima ce se Europa susretati u narednom desetljecu. Kazao je pritom kako Republika Hrvatska, kao zemlja koja ce se uskoro prikljuciti Europskoj uniji kao njezina 28. clanica, smatra Europsku konvenciju o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda bitnim dokumentom u osiguranju zaštite i primjene ljudskih prava na europskom kontinentu. Pozdravio je usvajanje Konvencije o sprjecavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i obiteljskog nasilja, koja je upravo u Istanbulu otvorena za potpisivanje. Vezano uz situaciju u susjednim zemalja u jugoistocnoj Europi koje se trenutno nalaze u tranzicijskim procesima, ministar je kazao kako Vijece Europe, kao organizacija s dubokim iskustvom u potpori razvoju demokratskih institucija ima znacajnu ulogu u pomoci tim zemljama. U tom smislu politika susjedstva uživa punu potporu Republike Hrvatske. Vrijednim je ocijenio i doprinos skupine uglednika Vijeca Europe u stvaranju uvjeta za harmonicno življenje u pluralistickim europskim društvima. Zakljucno, ministar je porucio kako Republika Hrvatska, koja ce ove godine obilježiti 15. obljetnicu svog clanstva u Vijecu Europe, ostaje predana daljnjem jacanju institucija i vrijednosti ove najstarije paneuropske organizacije.

Priopćenja