Naslov

U studenome godine 1996.,postavši clanicom Vijeca Europe, Hrvatska se pridružila najstarijoj europskoj organizaciji nacela koje su od njezina osnutka do danas ostala nepromijenjena - promicanje ideala i standarda demokracije i pravne države, te zaštita i poštivanje ljudskih prava.

U studenome godine 1996., postavši clanicom Vijeca Europe, Hrvatska se pridružila najstarijoj europskoj organizaciji nacela koje su od njezina osnutka do danas ostala nepromijenjena - promicanje ideala i standarda demokracije i pravne države, te zaštita i poštivanje ljudskih prava. Kao istinska paneuropska organizacija, Vijece Europe i u današnjoj Europi brzih i dalekosežnih mijena dosljedno se zalaže za Europu bez linija podjele. I upravo stoga što se radi o organizaciji koja s jedne strane promice sva temeljna nacela i praksu ideala suvremene demokracije a s druge strane okuplja cetrdesetšest od cetrdesetsedam europskih zemalja, mnoge su tzv. nove demokracije u posljednjih petnaestak godina upravo u okrilju Vijeca Europe stekle stabilnost i potreban stupanj zrelosti te se pridružile Europskoj Uniji. Na takovu je putu i Hrvatska. Na njemu je najprije morala ispuniti sve što je bilo sadržano na dugom popisu obveza što ih je preuzela stupanjem u clanstvo VE. U procesu ispunjavanja tih obveza za proteklih osam godina slika Hrvatske u Vijecu Europe iz temelja se promijenila - danas je to slika na kojoj su vidljivi rezultati opce demokratizacije društva jednako kao i rezultati upornog truda u rješavanju posve odredenih akutnih problema. Na ovome mjestu može se kazati da je oblikovanju te slike u mnogomu pridonio i rad ovoga stalnog predstavništva i hrvatske diplomacije uopce, te djelovanje parlamentarnog izaslanstva Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini Vijeca Europe. Takova slika posve je u skladu s cinjenicom daje Hrvatska danas stabilna i aktivna clanica VE, koja nacela te organizacije ne samo primjenjuje vec i promice u svojoj regiji i izvan nje. Vijece Europe ostaje od iznimne važnosti i u današnjoj fazi demokratskog razvoja Hrvatske, izmedu ostaloga i stoga što se upravo djelovanjem u skladu s nacelima te organizacije te aktivnom ulogom u njoj na najucinkovitiji nacin ostvaruje implementacija brojnih standarda što ih Vijece Europe dijeli s Europskom Unijom. Svojom aktivnom ukljucenošcu u raznolike djelatnosti VE koje su od interesa za EU, Hrvatska na najbolji nacin svjedoci o tomu koliko je od puta prema clanstvu u Uniji dosad uspješno prevalila. Ne treba zaboraviti da pri Vijecu Europe djeluje i Europski sud za ljudska prava, jedina pravosudna ustanova na svijetu koja omogucuje pojedincu da tuži državu zbog povrede njegovih ljudskih prava. Broj tužbi što ih gradani podnose tome sudu pokazuje njegovu golemu važnost kako za zaštitu ljudskih prava tako i za razvijanje i širenje svijesti o njima. Stalno predstavništvo Republike Hrvatske pri Vijecu Europe djeluje u Strasbourgu od godine 1993., a s promjenom uloge Hrvatske u toj organizaciji mijenjali su se i izazovi s kojima se to predstavništvo u svom radu suocavalo i suocava. Vjerujem da ce i ove stranice pridonijeti tomu da se barem dio mnogobrojnih aktivnosti stalnoga predstavništva i organizacije pri kojoj ono djeluje približi svima koji su za to zainteresirani. A i to ce biti doprinos kontinuiranom ispunjavanju još jednoga od nacela Vijeca Europe - razvidnosti rada javnih ustanova. Nadam se da cete i ove rijeci - u skladu s tim nacelom - prepoznati kao dobrodošlicu i kao poziv na upoznavanje s našim radom i njegovim smislom.

Priopćenja