Ministar pravosuđa Miljenić potpisao Europsku konvenciju o informacijama o stranom pravu

Ministar pravosuda Republike Hrvatske mr. sc. Orsat Miljenic boravio je 18. lipnja 2013. godine u posjetu Strasbourgu. Tom prigodom je u ime Republike Hrvatske potpisao Europsku konvenciju o informacijama o stranom pravu te se susreo sa zamjenicom glavnog tajnika Vijeca Europe Gabriellom Battaini-Dragoni.

Priopćenja