Europski ministri vanjskih poslova obilježili 60. godinu postojanja Vijeća Europe

Europski ministri vanjskih poslova obilježili 60. godinu postojanja Vijeca Europe

12. svibnja 2009. godine u Madridu je održan 119. sastanak Odbora ministara Vijeca Europe. Ovaj je dogadaj okupio visoke predstavnike 47 clanica ove najstarije europske organizacije koja je ovom prigodom obilježila i 60 godina svog postojanja. Predstavljajuci RH na ovom skupu, državni tajnik za europske integracije MVPEI-a dr.sc. Davor Božinovic istaknuo je obilježje Vijeca Europe kao sinonima za ljudska prava, demokraciju i vladavinu prava u Europi, koje je znacajno doprinijelo razvoju demokracije na europskom kontinentu, te podsjetio na važnost ocuvanja zajednickih vrijednosti u kontekstu postojecih neriješenih sukoba u dijelovima Europe. Dt Božinovic je podržao usvajanje mjera ciji je cilj rasterecenje Europskog suda za ljudska prava kao europskog krovnog zaštitnika ljudskih prava za 800 milijuna ljudi, pozvao na usvajanje prve europske konvencije za sprjecavanje i borbu protiv nasilja nad ženama, te u kontekstu zajednickih programa Vijece Europe i Europske unije istaknuo važnost eurointegracijskog procesa za regiju jugoistocne Europe. Na sjednici je usvojen paket mjera usmjerenih prema jacanju kapaciteta rada Europskog suda za ljudska prava, te su postavljene smjernice za daljnji rad Vijeca Europe u podrucjima poput suradnje s Europskom unijom i uloge Vijeca Europe u sukobu u Gruziji. Ovom je prigodom izvršen i prijenos polugodišnjeg predsjedavanja Vijecem Europe sa španjolske na Sloveniju

Priopćenja