Dan Ujedinjenih naroda

Dana 3. studenog 2017, Harare International School obilježio je Dan Ujedinjenih naroda. Hrvatski daci, Maya, Emma i Lea Dijakovic, zajedno sa majkom Anitom, tom prigodom predstavljali su RH u paradi zastava. U toku dana, na izložbenim stolovima, predstavljeni su materijali o hrvatskom turizmu i bogatoj kulturnoj baštini RH, posebno izloživši pašku cipku i licitar kao svjetski poznate primjere hrvatske nematerijalne baštine. Posebna košara sa hrvatskim proizvodima ponudena je na „tihoj aukciji“ od koje prihod ide u školski fond za humantarne inicijative. Kolege iz drugih veleposlanstava i delegacije EU cestitali su na predstavljanju, te primili na znanje da je Repubika Hrvatska u Zimbabweu zastupljena kroz veleposlanstvo u Pretoriji.

Priopćenja