Uvjeti ulaska u Republiku Hrvatsku iz Japana

Putnici iz Japana mogu ući u Republiku Hrvatsku bez predočenja negativnog nalaza PCR testa na SARS-CoV-2 i određivanja mjere samoizolacije jedino ako su:

1.  zdravstveni djelatnici, istraživači u zdravstvu i djelatnici u skrbi za starije osobe;
2.  pogranični radnici (kao i npr. sportaši kako je to navedeno u iznimkama za putnike unutar EU/EGP);
3.  osoblje u prometnom sektoru;
4.  diplomati, osoblje međunarodnih organizacija i osobe koje primaju poziv međunarodnih organizacija i čija je fizička prisutnost potrebna za dobro funkcioniranje tih organizacija, vojno i policijsko osoblje, humanitarni djelatnici i osoblje civilne zaštite pri obavljanju svojih dužnosti;
5.  putnici u tranzitu, uz obvezu napuštanja Republike Hrvatske u roku od 12 sati od ulaska;
6.  osobe koje putuju radi školovanja;
7.  pomorci (ako namjeravaju boraviti u Republici Hrvatskoj duže od 12 sati, ulaz u Republiku Hrvatsku omogućit će se uz predočenje negativnog nalaza PCR testa na SARS-CoV-2 koji nije stariji od 48 sati (od trenutka uzimanja uzorka) ili PCR testiranjem na SARS-CoV-2 odmah po dolasku u Republiku Hrvatsku i samoizolacijom do prispijeća negativnog nalaza);
8. osobe koje putuju zbog neodgodivih osobnih/obiteljskih razloga, poslovnih razloga ili koje imaju drugi gospodarski interes (ako namjeravaju boraviti u Republici Hrvatskoj duže od 12 sati, ulaz u Republiku Hrvatsku omogućit se uz predočenje negativnog nalaza PCR testa na SARS-CoV-2 koji nije stariji od 48 sati (od trenutka uzimanja uzorka) ili PCR testiranjem na SARS-CoV-2 odmah po dolasku u Republiku Hrvatsku i samoizolacijom do prispijeća negativnog nalaza).

Putnici iz zemalja koje su obuhvaćene popisom država Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo prema kojima se primjenjuju posebne epidemiološke mjere (dostupno na slijedećoj poveznici https://www.hzjz.hr/ravnateljstvo/popis-drzava-za-koje-se-pri-dolasku-u-republiku-hrvatsku-primjenjuju-posebne-epidemioloske-mjere-prilikom-prelaska-granice/), neovisno o državljanstvu, pri ulasku u Hrvatsku moraju predočiti negativan PCR nalaz koji nije stariji od 48 sati (od trenutka uzimanja uzorka) i određuje im se mjera obvezne samoizolacije u trajanju od 14 dana koja se može skratiti ako osoba najranije sedmi dan samoizolacije o svom trošku obavi PCR testiranje na SARS-CoV-2 u ustanovi ovlaštenoj za provedbu testiranja PCR metodom te nalaz bude negativan.Priopćenja