Poziv na prethodnu i aktivnu registraciju biraca uoci izbora za zastupnike u Hrvatskom saboru

Predsjednik Republike Hrvatske je 20. svibnja 2020. donio Odluku o raspisivanju izbora za zastupnike u Hrvatski sabor. Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Tokiju na temelju clanka 29. stavka 1. i clanka 36 stavka 1. Zakona o registru biraca (NN 144/12, 105/15) daje OBJAVU O PRETHODNOJ I AKTIVNOJ REGISTRACIJI BIRACA Biraci se pozivaju na prethodnu (biraci koji imaju prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj) i aktivnu (biraci koji nemaju prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj) registraciju u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Tokiju, kako bi mogli glasovati na izborima za zastupnike u Hrvatski sabor, koji ce se na birackim mjestima u diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske u inozemstvu održati u subotu, 4. srpnja 2020. i u nedjelju, 5. srpnja 2020. u vremenu od 7,00 do 19,00 sati. Biraci kojima je izdana osobna iskaznica s adresom prebivališta izvan RH bit ce aktivno registrirani po službenoj dužnosti prema adresi u osobnoj iskaznici te ukoliko žele glasovati na podrucju drugog diplomatsko-konzularnog predstavništva ili u RH, moraju podnijeti Zahtjev za promjenu mjesta aktivne registracije (npr. prebivalište u Tokiju, a žele glasovati u Sydneyu ili Zagrebu). Zahtjev za registraciju podnosi se popunjavanjem obrasca za prethodnu ili aktivnu registraciju koji se može predati osobno u Veleposlanstvu RH u Tokiju, dostaviti poštom ili skrenirano putem e-maila na tokyo@mvep.hr, zakljucno do srijede, 24. lipnja 2020. Obrasci za registraciju dostupni su na poveznicama na kraju ovog teksta. U istom roku biraci mogu odustati ili promijeniti svoj zahtjev za prethodnu ili aktivnu registraciju. Obrasci kojima se zahtijeva odustajanje ili promjena prethodne ili aktivne registracije dostupni su na zahtjev u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Tokiju. Bez obzira na nacin podnošenja, zahtjev je valjan ako je vlastorucno potpisan i priloži mu se preslika važece hrvatske identifikacijske isprave (putovnice ili osobne iskaznice). Svi biraci mogu zakljucno do srijede, 24. lipnja 2020. provjeriti svoj upis u registar biraca na mrežnoj stranici Ministarstva uprave RH https://biraci.gov.hr/RegistarBiraca/ , u uredima državne uprave u RH, u diplomatskim misijama i konzularnim uredima RH i putem online sustava e-Gradani te zatražiti izmjene eventualnih pogrešnih podataka. Adresa Veleposlanstva: 3-3-10 Hiroo, Shibuya-ku, Tokyo 150-0012 ZAHTJEV ZA AKTIVNU REGISTRACIJU ZAHTJEV ZA PRETHODNU REGISTRACIJU

Priopćenja