Zamjenica ministra Bušic na ministarskom sastanku Unije za Mediteran „Regionalna suradnja i planiranje“

Zamjenica ministra vanjskih i europskih poslova mr. sc. Zdravka Bušic sudjeluje u Jordanu na ministarskom sastanku Unije za Mediteran pod nazivom „Regionalna suradnja i planiranje”. Dvadeset godina od pokretanja Barcelonskog procesa i sedam godina nakon osnivanja Unije za Mediteran, svrha je sastanka definirati sljedece korake na putu prema jacanju regionalne suradnje. Deklaracija sa sastanka posebice istice potrebu da suradnja bude utemeljena na nacelima solidarnosti i transparentnosti, partnerstvu zasnovanom na jednakosti i nediskriminaciji, medusobnom povjerenju i punom poštovanju interesa svih partnera. Visoki politicki predstavnici prvi se put sastaju u okviru Unije za Mediteran u svrhu pružanja potpore i promicanja regionalne suradnje i integracije.

Priopćenja