Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor-objava biracima

Izbori na birackom mjestu u sjedištu diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Hrvatske u Arapskoj Republici Egipat održat ce se u subotu, 4. srpnja 2020. i nedjelju, 5. srpnja 2020. Izborno mjesto u Arapskoj Republici Egipat bit ce otvoreno u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Kairu, 3 Abou El Feda Street, 11211 Zamalek, a glasovanje ce na dane održavanja izbora biti organizirano u vremenu od 07:00 do 19:00 sati. Pri dolasku na biracko mjesto u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Kairu trebat ce slijediti propisane epidemiološke mjere, mjerenje tjelesne temperature na ulasku, nošenje zaštitnih maski, upotreba dezinfekcijskih sredstava za ruke koje ce omoguciti Veleposlanstvo, održavanje razmaka od jednog metra pri ulasku i cekanju na ostvarivanje birackog prava. OSTVARIVANJE BIRACKOG PRAVA U VELEPOSLANSTVU REPUBLIKE HRVATSKE U KAIRU Pregled, dopuna i ispravak podataka upisanih u registar biraca može se izvršiti zakljucno sa srijedom 24. lipnja 2020. godine. Uvid u registar biraca ostvaruje se na internetskim stranicama https://biraci.gov.hr/RegistarBiraca/ Biraci koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj Biraci koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a žele glasovati u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Kairu zahtjev za prethodnu registraciju mogu podnijeti nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske u inozemstvu ili nadležnom uredu u Republici Hrvatskoj. Navedeni biraci mogu ishoditi potvrdu za glasovanje izvan mjesta prebivališta temeljem koje mogu glasati na bilo kojem birackom mjestu u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu. Zahtjev za izdavanje navedene potvrde biraci podnose u nadležnom uredu prema mjestu svog prebivališta. Biraci koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj a) Biraci kojima je izdana osobna iskaznica s podatkom o prebivalištu izvan Republike Hrvatske ne moraju se aktivno registrirati, vec ce po službenoj dužnosti biti aktivno registrirani za državu i konzularno podrucje prema adresi prebivališta upisanoj u osobnoj iskaznici. Ako takvi biraci žele glasovati na podrucju drugog diplomatsko-konzularnog predstavništva odnosno u Republici Hrvatskoj, trebaju podnijeti zahtjev za promjenu mjesta aktivne registracije. b) Biraci koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj i nemaju osobnu iskaznicu s podatkom o prebivalištu izvan Republike Hrvatske, kako bi mogli glasovati u ili izvan Republike Hrvatske, moraju podnijeti zahtjev za aktivnu registraciju. Zahtjev za aktivnu registraciju, odnosno zahtjev za promjenu aktivne registracije podnose se najbližem diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske u inozemstvu, odnosno nadležnom uredu državne uprave u Republici Hrvatskoj, ako na dan izbora borave u Republici Hrvatskoj. PODNOšENJE ZAHTJEVA ZA PRIVREMENI UPIS, PRETHODNU REGISTRACIJU I AKTIVNU REGISTRACIJU Zahtjevi za prethodnu i aktivnu registraciju, promjenu prethodne odnosno aktivne registracije te odustanak od prethodne odnosno aktivne registracije mogu se podnijeti zakljucno sa srijedom 24. lipnja 2020. godine. e-Gradani Biraci koji imaju vjerodajnice i pristup sustavu e-Gradani mogu podnijeti zahtjev za privremeni upis, prethodnu registraciju i aktivnu registraciju putem sustava e-Gradani. Podnošenje zahtjeva putem VRH Kairo Zahtjevi za prethodnu i aktivnu registraciju mogu se podnijeti osobno, poštom te putem elektronicke pošte. Adresa Veleposlanstva RH u Kairu je 3 Abou El Feda Street, 11211 Zamalek, Cairo, telefon: 0202 273 83 155, 0202 27355815, e-mail adresa: croemb.cairo@mvep.hr U svim slucajevima podnositelj zahtjeva mora vlastorucno potpisati zahtjev te priložiti i presliku valjanog identifikacijskog dokumenta (putovnica ili osobna iskaznica Republike Hrvatske). Na mrežnoj stranici Ministarstva uprave https://uprava.gov.hr/vijesti/izbori-za-zastupnike-u-hrvatski-sabor-2020/16317 dostupne su sve detaljne informacije i svi predvideni obrasci zahtjeva. OBJAVA BIRACIMA ZAHTJEV ZA AKTIVNU REGISTRACIJU ZAHTJEV ZA PRETHODNU REGISTRACIJU ZAHTJEV ZA ODUSTANAK OD PRETHODNE REGISTRACIJE ZAHTJEV ZA ODUSTANAK OD AKTIVNE REGISTRACIJE ZAHTJEV ZA PROMJENU MJESTA AKTIVNE REGISTRACIJE ZAHTJEV ZA PROMJENU MJESTA PRETHODNE REGISTRACIJE

Priopćenja