Predstavljanje prioriteta hrvatskog predsjedanja Vijecem EU-a u INCIPE-u u Madridu

Veleposlanica Republike Hrvatske u Kraljevini španjolskoj Nives Malenica predstavila je prioritete hrvatskog predsjedanja Vijecem Europske unije u prvoj polovici 2020. godine, u Institutu za medunarodna pitanja i vanjsku politiku INCIPE u Madridu, kojem je na celu Vicente Garrido. INCIPE ima za cilj promišljanje španjolske vanjske politike i medunarodnih odnosa. Izlaganje je izazvalo veliki interes diplomatskog zbora akreditiranog u Madridu, celnika raznih akademskih institucija, predstavnika MUP-a i vojske, think-thankova koji se bave vanjskom politikom i sigurnosti i samih gradana te je primljena s velikim zanimanjem.

Priopćenja