Predavanje veleposlanice Nives Malenica na Poslijediplomskom studiju prava EU na Sveučilištu Carlos III u Madridu

Veleposlanica Nives Malenica je 22. rujna 2020. godine na Sveučilištu Carlos III u Madridu, studentima Poslijediplomskog studija prava EU, održala predavanje o iskustvima i postignutim rezultatima prvog hrvatskog Predsjedanja Vijećem Europske unije, u kontekstu dosada nezabilježenih uvjeta svjetske pandemije COVID-19. U okviru naknadne diskusije i razmjene mišljenja, studente su, između ostalog, zanimala pitanja bankarske unije i zajedničke obrambene politike, stajalište Hrvatske o Zapadnom Balkanu, koncept EU dviju brzina, poštivanje ljudskih prava u kontekstu mjera za borbu protiv pandemije, problem nezaposlenosti mladih, inicijativa „europski stil života“, rješavanje problema fake news.Priopćenja