OKRUGLI STOL GOSPODARSTVO KŠ

Veleposlanik RH u Kraljevini španjolskoj Neven Pelicaric sudjelovao je 27. ožujka na Okruglom stolu pod naslovom Gospodarska buducnost Kraljevine španjolske u sklopu Europske unije. Okrugli stol održan je u sklopu studijskog programa International Bacallaureate za ucenike i maturante medunarodne škole International College Spain.

Veleposlanik RH u Kraljevini španjolskoj Neven Pelicaric sudjelovao je 27. ožujka na Okruglom stolu pod naslovom Gospodarska buducnost Kraljevine španjolske u sklopu Europske unije. Okrugli stol održan je u sklopu studijskog programa International Bacallaureate za ucenike i maturante medunarodne škole International College Spain. Dvosatni Okrugli stol, na kojem su, osim veleposlanika Pelicarica, sudjelovali veleposlanici Cipra, Danske, Estonije i Finske, a kojim je predsjedao direktor škole Peter Southern, bavio se prvenstveno fiskalnim, radno-pravnim i socijalnim posljedicama aktualne gospodarske krize u EU i osobito u Kraljevini španjolskoj, u svjetlu sveobuhvatnog programa reformi koji poduzima španjolska Vlada.

Priopćenja