Objava o registraciji biraca za izbore za Europski parlament

OB J A V A B I R A C I M A IZBORI ZA CLANOVE EUROPSKOG PARLAMENTA IZ REPUBLIKE HRVATSKE održat ce se u NEDJELJU, 26. SVIBNJA 2019. u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Madridu ROK ZA PODNOšENJE ZAHTJEVA ZA PROVJERU PODATAKA U REGISTRU BIRACA, ZA PRETHODNU I AKTIVNU REGISTRACIJU ISTJECE U SRIJEDU, 15. SVIBNJA 2019. Objava o registraciji biraca za izbore za Europski parlament Na temelju odredbe clanka 29. stavka 1. i clanka 36. stavka 1. Zakona o registru biraca (NN 144/12, 105/15), Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Madridu daje OBJAVU O PRETHODNOJ I AKTIVNOJ REGISTRACIJI BIRACA U Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Madridu moguce je izvršiti: · Prethodnu registraciju - biraci koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a žele glasovati u Veleposlanstvu, · Aktivnu registraciju - biraci koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a žele glasovati u Veleposlanstvu, kako bi mogli glasovati na izborima za clanove Europskog parlamenta iz Republike Hrvatske, koji ce se održati 26. svibnja 2019. i u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Madridu. Zahtjev za aktivnu registraciju ne moraju podnijeti biraci, kojima je izdana osobna iskaznica s podatkom o prebivalištu izvan Republike Hrvatske, osim ako žele glasovati na podrucju druge diplomatske misije ili konzularnog ureda, razlicitog od adrese na osobnoj iskaznici, tj. od adrese koju su prijavili hrvatskim tijelima ili ako žele glasovati u Republici Hrvatskoj. Prethodnu i aktivnu registraciju biraca za glasovanje u Kraljevini španjolskoj, biraci mogu obaviti u Veleposlanstvu RH u Madridu najkasnije do srijede 15. svibnja 2019. U istom roku biraci mogu odustati ili promijeniti svoj zahtjev za prethodnu ili aktivnu registraciju. Zahtjev za prethodnu i aktivnu registraciju biraca podnosi se Veleposlanstvu RH u Madridu osobno, poštom, putem faksa ili e-maila skenirano, uz obvezu prilaganja preslike hrvatske putovnice ili osobne iskaznice. Svi biraci mogu do 15. svibnja 2019. provjeriti svoj upis u registar biraca u Uredima državne uprave u RH, u diplomatskim misijama i konzularnim uredima RH i putem online sustava e-Gradani, te zatražiti izmjene eventualnih pogrešnih podataka. Zahtjevi uz koje je potrebno priložiti važeci identifikacijski dokument podnose se: a. osobno u Veleposlanstvu u uredovno vrijeme uz prethodnu najavu dolaska emailom ili telefonski b. poštom (poštanski žig mora biti s datumom prije ili na dan isteka roka za registraciju) c. putem elektronske pošte ili telefaksom na nadležno Veleposlanstvo (zahtjevi trebaju biti zaprimljeni do kraja dana koji je odreden kao rok za registraciju). Kontakti za informacije i podnošenje zahtjeva za registraciju/provjeru podataka u registru biraca: Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Kraljevini španjolskoj Embajada de la Republica de Croacia Calle Claudio Coello 78/2 tel. +34 915776881 fax: +34 91 577 6905 e-mail: madrid@mvep.hr Obrasce potrebne za registraciju možete skinuti ovdje: - za aktivnu registraciju osoba koje imaju prebivalište u inozemstvu ZAHTJEV ZA AKTIVNU REGISTRACIJU ZAHTJEV ZA PROMJENU MJESTA AKTIVNE REGISTRACIJE ZAHTJEV ZA ODUSTANAK OD AKTIVNE REGISTRACIJE - za prethodnu registraciju osoba koje imaju prebivalište u RH ZAHTJEV ZA PRETHODNU REGISTRACIJU ZAHTJEV ZA PROMJENU MJESTA PRETHODNE REGISTRACIJE ZAHTJEV ZA ODUSTANAK OD PRETHODNE REGISTRACIJE

Priopćenja