Javni poziv za prodaju nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske – Dječje selo Promajna