Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor – objava biračima

 

Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor 2020.

Izbori na biračkom mjestu u sjedištu diplomatsko-konzularnog predstavništava Republike Hrvatske u Kraljevini Španjolskoj održat će se u

subotu, 04. srpnja 2020. i nedjelju, 05. srpnja 2020.

 

Preduvjet za održavanje izbora u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Madridu je suglasnost zemlje primateljice koja će se donijeti u skladu epidemiološkom situacijom u zemlji primateljici. Slijedom navedenog Veleposlanstvo RH u Madridu obavještava o uvjetnoj mogućnosti održavanja izbora za zastupnike u Hrvatski sabor u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Madridu.

Izborno mjesto u Kraljevini Španjolskoj bit će otvoreno u sjedištu Veleposlanstva Republike Hrvatske u Madridu na adresi c/Claudio Coello 78/2 28001 Madrid, a glasovanje će na dane održavanja izbora biti organizirano u vremenu od 07:00 do 19:00 sati;

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Kraljevini Španjolskoj poziva sve hrvatske državljane koji žele glasovati na izbornom mjestu u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Kraljevini Španjolskoj na prethodnu/aktivnu registraciju birača.

Na mrežnoj stranici Ministarstva uprave https://uprava.gov.hr/vijesti/izbori-za-zastupnike-u-hrvatski-sabor-2020/16317 dostupne su sve detaljne informacije i svi predviđeni obrasci zahtjeva. Ispunjeni i potpisani obrasci zahtjeva za prethodnu/aktivnu registraciju i zahtjeva za promjenu mjesta prethodne/aktivne registracije mogu se dostaviti na sljedeće adrese Veleposlanstva Republike Hrvatske u Francuskoj Republici:

 • na poštansku adresu Veleposlanstva: c/Claudio Coello 78/2 28001 Madrid

VAŽNA NAPOMENA:

U svim slučajevima podnositelj zahtjeva treba:

 • vlastoručno potpisati svoj zahtjev za prethodnu/aktivnu registraciju,
 • ispuniti sve predviđene rubrike, ime i prezime, državu i točnu adresu u inozemstvu, MBG ili OIB, obvezno navesti kontakt podatke - broj telefona, odnosno broj mobitela, te e-mail adresu,
 • u rubrici nadležno tijelo se upisuje Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Madridu,
 • obvezno priložiti presliku osobnog identifikacijskog dokumenta;

 

Rok za podnošenje zahtjeva za prethodnu/aktivnu registraciju istječe u srijedu, 24. lipnja 2020.
 

I. BIRAČI KOJI IMAJU PREBIVALIŠTE U REPUBLICI HRVATSKOJ


1. Birači koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a na dan održavanja izbora neće biti u mjestu svog prebivališta, mogu zatražiti:


a) PRIVREMENI UPIS - ako žele glasovati u Republici Hrvatskoj izvan mjesta svog prebivališta. Birači se privremeno upisuju u registar birača za mjesto gdje će se zateći na dan održavanja izbora. Zahtjev za privremeni upis u registar birača izvan mjesta prebivališta birači mogu podnijeti nadležnom upravnom tijelu u županiji odnosno Gradu Zagrebu koje vodi registar birača, neovisno o mjestu upisa u registar birača. Birači koji su zatražili privremeni upis izvan mjesta prebivališta glasuju za svoju izbornu jedinicu, a moći će glasovati samo na biračkom mjestu koje će odrediti nadležno izborno povjerenstvo za privremeno upisane birače.

Iznimno, biraču se može na njegov zahtjev omogućiti privremeni upis u registar birača unutar istoga grada ili općine, ukoliko će se na dan izbora za Hrvatski sabor zateći na području drugog naselja unutar istoga grada ili općine u kojoj ima prebivalište i radi se o istoj izbornoj jedinici, u kojem slučaju, birač glasuje na redovnom biračkom mjestu.


b) PRETHODNU REGISTRACIJU - ako žele glasovati u inozemstvu.

Birači se prethodno registriraju za državu odnosno konzularno područje gdje će se zateći na dan održavanja izbora u inozemstvu. Zahtjev za prethodnu registraciju birači mogu podnijeti nadležnoj diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Republike Hrvatske u inozemstvu ili nadležnom upravnom tijelu u županiji odnosno Gradu Zagrebu koje vodi registar birača.

2. Birači koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a na dan održavanja izbora će se zateći izvan mjesta svog prebivališta ili u inozemstvu mogu, iznimno, zatražiti potvrdu za glasovanje izvan mjesta prebivališta s naznakom mjesta boravka u Republici Hrvatskoj odnosno države i konzularnog područja na kojem će se zateći na dan izbora, temeljem koje će moći glasovati:

 • na biračkom mjestu naznačenom na potvrdi ili
 • na (bilo kojem) redovnom biračkom mjestu unutar svoje izborne jedinice, uključujući redovno biračko mjesto birača ili
 • na (bilo kojem) posebnom biračkom mjestu izvan svoje izborne jedinice ili
 • na biračkom mjestu određenom u (bilo kojoj) diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Republike Hrvatske u inozemstvu.

Zahtjev za izdavanje potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta birači podnose nadležnom upravnom tijelu u županiji odnosno Gradu Zagrebu koje vodi registar birača prema mjestu svog prebivališta.

II. BIRAČI KOJI NEMAJU PREBIVALIŠTE U REPUBLICI HRVATSKOJ


Birači koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj kako bi mogli glasovati u inozemstvu ili u Republici Hrvatskoj moraju biti AKTIVNO REGISTRIRANI.

a) Birači kojima je izdana osobna iskaznica s podatkom o prebivalištu izvan Republike Hrvatske ne moraju podnijeti zahtjev za aktivnu registraciju već će se po službenoj dužnosti aktivno registrirati za državu i konzularno područje prema adresi prebivališta upisanoj u osobnoj iskaznici.

Birači koji će se na dan održavanja izbora nalaziti na području druge diplomatske misije ili konzularnog ureda u inozemstvu ili u Republici Hrvatskoj ili imaju prijavljeno prebivalište na adresi različitoj od navedene u osobnoj iskaznici s inozemnom adresom, moraju podnijeti ZAHTJEV ZA PROMJENU MJESTA AKTIVNE REGISTRACIJE.

Birač koji ne promijeni mjesto aktivne registracije, moći će glasovati samo u mjestu gdje je već aktivno registriran po službenoj dužnosti za državu i konzularno područje prema inozemnoj adresi navedenoj u osobnoj iskaznici.

b) Birači koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj i nemaju osobnu iskaznicu s podatkom o prebivalištu izvan Republike Hrvatske, moraju podnijeti zahtjev za aktivnu registraciju kako bi mogli glasovati u inozemstvu ili u Republici Hrvatskoj.


Zahtjev za aktivnu registraciju birači mogu podnijeti:

 • najbližoj diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Republike Hrvatske u inozemstvu ili
 • nadležnom upravnom tijelu u županiji odnosno Gradu Zagrebu koje vodi registar birača, ako će se na dan održavanja izbora nalaziti u Republici Hrvatskoj.


III. e-Građani


Birači koji imaju vjerodajnice i pristup sustavu e-Građani mogu podnijeti zahtjev za privremeni upis, prethodnu registraciju i aktivnu registraciju te izmjene istih zahtjeva, putem sustava e-Građani.


IV. IZDAVANJE POTVRDA ZA GLASOVANJE NA DAN ODRŽAVANJA IZBORA


Skreće se pozornost biračima koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, da samo birači koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj i važeće osobne iskaznice ulaze u popis birača i nalazit će se na izvacima iz popisa birača koji će biti dostavljeni na biračka mjesta.


Birači koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a prilikom dolaska na biračko mjesto se utvrdi da nisu upisani u izvatke iz popisa birača jer primjerice nemaju važeću osobnu iskaznicu, mogu na dan održavanja izbora ostvariti svoje pravo glasovanja s potvrdom za glasovanje koju izdaju nadležna upravna tijela županija odnosno Grada Zagreba prema mjestu prebivališta birača.

Birači koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a nisu aktivno registrirani, mogu na dan održavanja izbora ostvariti svoje pravo glasovanja potvrdom koju izdaje diplomatska misija ili konzularni ured Republike Hrvatske u inozemstvu.

 

OBJAVA BIRAČIMA

ZAHTJEV ZA  AKTIVNU REGISTRACIJU

ZAHTJEV ZA  PRETHODNU REGISTRACIJU

ZAHTJEV ZA ODUSTANAK OD PRETHODNE REGISTRACIJE

ZAHTJEV ZA ODUSTANAK OD AKTIVNE REGISTRACIJE

ZAHTJEV ZA PROMJENU MJESTA AKTIVNE REGISTRACIJE

ZAHTJEV ZA PROMJENU MJESTA PRETHODNE REGISTRACIJE

 

 Priopćenja