GS OS KŠ

U sklopu predstavljanja novom vodstvu Ministarstva obrane Kš nakon promjene Vlade, veleposlanik Pelicaric održao je 12. ožujka sastanak s novim nacelnikom Glavnog stožera Oružanih snaga Kraljevine španjolske, stožernim admiralom Fernandom Garcíom Sánchezom, do ovog imenovanja zamjenikom nacelnika stožera Ratne mornarice Kš.

U sklopu predstavljanja novom vodstvu Ministarstva obrane Kš nakon promjene Vlade, veleposlanik Pelicaric održao je 12. ožujka sastanak s novim nacelnikom Glavnog stožera Oružanih snaga Kraljevine španjolske, stožernim admiralom Fernandom Garcíom Sánchezom, do ovog imenovanja zamjenikom nacelnika stožera Ratne mornarice Kš. Ovaj sastanak nastavio se na razgovor održan u veljaci s novim glavnim tajnikom za obrambenu politiku u Ministarstvu obrane Kš, a razgovaralo se o realiziranju vec prije spominjanih projekata, odnosno aktivnosti koje smo predložili za ovu godinu: suradnja i razmjena iskustava HRZ-a s UME-om (Unidad Militar de Emergencias – ekvivalent hrvatskog NOS za izvanredne situacije, ali u španjolskom slucaju trajnog karaktera) vezano uz aktivnosti protupožarnih zracnih snaga i mogucnosti korištenja simulatora na kojem bi se provodila obuka naših posada; suradnja specijalnih snaga OS RH i OS Kš, posebno u pomorskoj i planinskoj obuci (ocekuje se uzvratni posjet Glavnog inspektorata OS Kš Hrvatskoj); te susret, na našu inicijativu, zapovjednika HRM-a i zapovjednika Armade.

Priopćenja