CONSEJO DE ESTADO

U sklopu kontinuiranog lobiranja za brzu ratfikaciju Ugovora o pristupanju rH Europskoj uniji, veleposlanik Pelicaric sastao se 28. svibnja s novoimenovanim predsjednikom Državnog savjeta José Manuelom Romayom Beccaríom.

U sklopu kontinuiranog lobiranja za brzu ratfikaciju Ugovora o pristupanju rH Europskoj uniji, veleposlanik Pelicaric sastao se 28. svibnja s novoimenovanim predsjednikom Državnog savjeta José Manuelom Romayom Beccaríom. G. Romay Beccaría po drugi put je, nakon dugogodišnjeg položaja riznicara Narodne stranke, preuzeo dužnost predsjednika Državnog savjeta (Consejo de Estado) – to je prvi put od 19. stoljeca da jedna osoba opetuje ovu visoku dužnost. Cilj sastanka bilo je lobiranje da se mišljenje Državnog savjeta o hrvatskom pristupnom ugovoru cim prije uputi natrag u Vladu, što se dogodilo prije sastanka, ubrzo nakon kratkog susreta g. Romaya Beccaríe s veleposlanikom Pelicaricem na jednoj ceremoniji. G. Romay Beccaría izrazio je zadovoljstvo cinjenicom da je prvo formalno mišljenje koje je potpisao u svojstvu predsjednika Državnog savjeta bilo upravo ovo vezano uz Ugovor o pristupanju RH Europskoj uniji. Dodao je kako se španjolska sada, u ponovnom približavanju Hrvatske EU, „mora prisjetiti i daleke prošlosti u kojoj je katolicka Hrvatska uvijek bila s njom.“

Priopćenja